fbpx

Zoberte zodpovednosť za svoj život – Posolstvo Márie Matky na marec 2020

Milovaní,

Zoberte zodpovednosť za svoj život. Tým že máte strach, cez strach sa vo vás objavia obavy, strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu. Tým že strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu, začnete konať na základe základného pudu sebazáchovy. Seba či blízkych. Toto vo vás vyvolá podvedomú reakciu paniky, v ktorej už vôbec nie ste schopní pragmaticky uvažovať, myslieť, cítiť , ale len skratkovite konáte.

Milovaní vedzte, že vaše myslenie, cítenie, konanie dobra, empatia, láska je vo vás zakódované. Vy ju -to len prehlušujete cez vonkajšie okolnosti v sebe potláčate a zabúdate kým naozaj ste. Objavte v sebe práve v tomto čase túto krásu lásky a svetla z ktorej ste stvorení a zrodení. Veď čo sa vám môže najhoršie stať? Myslíte že zomrieť je to najhoršie? Pre mnohých možno áno, ale pre mnohých  iných je to láskyplný prechod do iného sveta, života. Nenabádam ale vás k tomu, aby ste svoj život podceňovali, jeho dôležitosť. Milovaní, nie, nekončí život na Matke Zemi. Nemajte strach a existenčné obavy. Zamerajte sa na seba, ale nie v zmysle ega, ale rozvoja svojich schopností, aby ste ľahšie čelili náročným situáciám ktoré v živote môžete prežívať.

Rozpomeňte sa cez svoje srdce na svoj pôvod. Napriek všetkému vnímajte okolo seba krásu života, prebúdzajúcej sa prírody. Nasávajte tento prerod Matky Zeme do seba. Nepodliehajte falošným ilúziám, ktoré vám strach podsúva. Žite zodpovedný život k sebe i druhým a to v každej oblasti. Vnútornej i vonkajšej. Pracovnej i rodinnej. K sebe samému,  spoločnosti v ktorej žijete i celosvetovo.

Vedzte že všetko je so všetkým prepojené a previazané navzájom a všetko sa zároveň ovplyvňuje. Preto je žitie tohto Poznania tak veľmi dôležité. Naozaj. Zoberte si ktorúkoľvek oblasť vášho života a tú keď si rozoberiete a naozaj prepojíte s ďalšími súvislosťami od prvotného po to všeobsiahle, tak uvidíte tú holú pravdu.

Buďte ochotní ísť cestou poznania vesmírnych zákonov, pravdy. Nech ochota vám slúži na česť. Vedzte že všetko sa vás týka. Nielen váš život, vaše bohatstvo, vaša rodina. Byť ochotní znamená aj v pokore a súcite odpustiť samému sebe, prepustiť pýchu, všetky formy nadradenosti, pripútanosti, moci i pocitov vín či nehodnosti. Buďte ochotní aj uznať svoju vlastnú hodnotu, jedinečnosť.

Dajte si základnú otázku. Čo je pre vás i vašich blízkych to najdôležitejšie? Čo vám dáva zmysel života? Vždy ide o váš individuálny postoj, spôsob myslenia, rozhodovania a konania. A to je slobodné rozhodnutie, ktorého výsledok vo vašich životoch žijete.

Preto buďte zodpovední ku každému dňu vášho života, lebo váš život je váš a nikoho iného. Preto ste každý sám za seba ako dospelé ľudské bytosti zodpovední. Nech je za vašim každý rozhodnutím láska, pokora, súcit a zodpovednosť.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté v 28.2.2020

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová: obraz Márie Matky, Florencia, Taliansko

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.