fbpx

Zmierenie je svetlom, ktoré nesie mier – Posolstvo Márie Matky na júl 2017

Milované deti svetla,

Prichádzam k vám v tóne, vibráciách, ktoré prinášajú harmóniu, zmierenie. Zmierenie je hudbou vášho srdca. Zmierenie je svetlom, ktoré nesie mier. Mier v duši, srdci, vo vás samých. Je to o prežívanom pokoji v tu a teraz, bez najmenšej známky zášte, posudzovania, odsudzovania, bez akejkoľvek prekážky k prežívaniu lásky. Lásky v zmierení.

Vaše vnútro sa veľa krát búri, je nepokojné, rozorvané pocitmi vín, či obviňovaním, pocitmi nedostatočnosti, nehodnosti alebo aj pýchy či povyšovania sa. Preto vám hovorím o zmierení. Nie je to prejav slabosti, ale obrovskej sily, ktorá práve v takzvanej jemnosti je silná. Tak ako súcitná láska, ktorá svojim prejavom pohládza, láska, lieči, uzdravuje, ale neponižuje, neznižuje. Práve naopak. Neuveriteľne silnou žiarou lásky, súcitu, premieňa, transformuje bolesť na lásku.

Nech zmierenie je pre vás cestou pochopenia, porozumenia, lásky, mieru, ktorá ho nastolí vo vás i všetkých bytostiach. 

Zmierenie zároveň prináša hlboký  pokoj a pokoru bez ktorého, či ktorej by ste ho nevedeli nielen prijať, ale ani precítiť či zažiť. Preto si nadobudnuté zmierenie si vážte ako svoj život.

Rozhostené ticho umožňuje počuť vlastný tlkot srdca, ale i srdcia druhých. Ich potreby, ich bolesti. To čo vám bráni v zmierení  či k zmiereniu je váš nesúlad. Nesúlad s tým kým ste, ako žijete, čo robíte. To potom odzrkadľuje vaša naladenie, vaše rozhodovanie a konanie. Málokedy sa touto otázkou zaoberáte a pritom je to nesmierne dôležité. Pretože aj tu platia vesmírne zákony. Ako vo vnútri tak navonok, ako vo veľkom tak v malom, ako hore tak aj dolu. Do tohto „vzorca“ si zadajte seba a pozrite sa na to, na svoj život z inej, vyššej perspektívy. Čo vidíte? Vždy to môžete ale uvedomením si s láskou zmeniť. Je to cesta poznania vašich životov, ktoré vás privádzajú už do iných rovín vedomia. Nie je to ani zlé, ani dobré. Proste je to tak. A ako to bude ďalej, je na vás.

Ja vás všetkých neustále milujem Energiou milujúcej lákavosti, ktorá vás nesie na krídlach uzdravujúcej lásky.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 6.7.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.