fbpx

Zlo premáhajte dobrom, láskou – Posolstvo Márie Matky na september 2020

 

Milované deti svetla,

Tak ako uplynulé časy i veky tma, strach, negativita, bolesti i neodpustenia doliehali na vás, ľudské bytosti, aj v súčasnosti prežívate podobné, aj keď v súčasnej realite. Preto zlo premáhajte dobrom, láskou. Tá lieči a uzdravuje. Je to pre vás najvyššia možná vibrácia, ktorou disponujete a ktorou môžete ovplyvňovať beh nielen života, ale aj dejín. Táto sila vyžarujúca z vás má schopnosť presvietiť aj tú najväčšiu a tzv. najhustejšiu tmu.

Vaša vyžarovaná láskyplnosť napája akoby prúdy svetla ktoré každým „dychom“ silnejú, mohutnejú a vo vibračných vlnách oscilujú až do takej miery, že sa  to dá zachytiť ako tryskajúca svetelná erupcia. Takúto silu má každá ľudská bytosť, ktorá vedome navyšuje svoje vibrácie vysielaním bezpodmienečnej lásky. Táto sila následne zmierňuje i zmieruje, až neutralizuje negatívnu polaritu negatívnych síl a teda vytvára  posilňuje mier, ktorý je tak veľmi krehký a na mnohých miestach Matky Zeme chýbajúci.

Preto každý jeden moji milovaní môžete prispieť svojim pričinením k zlepšeniu energetického stavu na Matke Zemi. Každý máte za to svoju zodpovednosť. Nielen za seba, ale v určitom poňatí aj za celok. Matku Zem.

Preto počúvajte hlas svojho srdca ktorý k vám prehovára, hlas duše ktorá vás vedie a počúvajte aj hlasy ľudí, ktorým môžete pomôcť, usmerniť ich či viesť cestou svetla.

Nezatvárajte oči pred tým čo sa deje, ale zároveň neupadajte do strachu, beznádeje či ničnerobenia. Zoberte svoju silu, vieru v dobro a láskou posilňujte zmier.

V trpezlivosti i pokore, úcte i rešpekte neste svojim životom svetlo lásky, pretože v rovnocennosti, tak ako pri blížiacej rovnodennosti sa vyvažuje tma so svetlom, deň s nocou.

Nech vám všetkým milovaní toto svetlo lásky svieti do každého okamihu života.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté 29.8.2020

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová:  Mandala „Prepojenie s Ja a dušou“ – maľba na skle, autor Mgr.Jana Bálintová

Pri záujme o uvedenú mandalu či iné, možnosť výberu mandál k objednaniu tu…

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.