fbpx

Žite život naplnený láskou v rovnocennosti – Posolstvo Márie Matky na september 2019

Milované deti svetla,

Opätovne k vám prichádzam z vysokých vibrácií lásky, lásky ktorá je bezpodmienečná, bezhraničná, súcitná i milostivá.

Nachádzate sa v čase, blízkom rovnodennosti, kedy energia dňa i noci, slnka i mesiaca, svetla a tmy budú stáť v rovnováhe a rovnocennosti.

Aj vy tak stojte vo svojich životoch. V rovnocennej láske, rovnocennom postoji k sebe i druhým i všetkým bytostiam žijúcim na Matke Zemi.

Rovnocennosť znamená aj neposudzovať, neodsudzovať, nehodnotiť, ale prijímať seba či druhých ako plnohodnotné bytosti, ktoré majú svoju slobodnú vôľu i zodpovednosť. Tým, že posudzujete, odsudzujete, porovnávate či inak hodnotíte seba či iných, nahýbate  misku pomyselných váh na jednu stranu a tým rovnocennosť strácate.

Rovnocennosť je o vedomom žití, počúvaní seba či iných a vedomom rozhodovaní sa v najrozličnejších situáciách, uvedomovaním si svojej zodpovednosti a nielen to. Tým, že pochopíte cez poznanie pravdu, ste schopní potom aj zodpovednosť zobrať do svojich rúk a niesť ju ako dôsledok svojich rozhodnutí. Nie chýb, ale skúseností, ktoré vás priviedli až do tohto bodu.

Rovnocennosť znamená v plnosti žiť kvalitný, šťastný život, žiť svoj sen a v láskavom nazeraní na rozhodnutia iných nebrať za nich zodpovednosť. Neprenášajte ich rozhodovanie a zodpovednosť na seba. Zaťažíte zbytočne tak svoju cestu života a nenaplníte ju.

Rovnocennosť na Matke Zemi je len ojedinelá. Pozrite sa ako fungujú rodiny, národy, krajiny, štáty. Koľko  mál úcty je prejavované ženám, ľuďom a vôbec životu ako takému. Kde sa stratila? Zámerne je dlhodobo vymazávaná z vašej úrovne vedomia i podvedomia a vkladané sú iné programy zamerané na hmotu, bohatstvo, úspech, mamon, súťaživosť, dravosť, bezohľadnosť až krutosť.

Moji milovaní, vráťte sa naspäť k svojej sile ducha i srdca. Cez srdce vnímajte ten hrejivý pocit lásky, ktorý vás zaplaví keď hľadíte na milovanú osobu či dieťa. Len cez zažívanú a žitú lásku môžete sa uzdravovať a navrátiť k podstate svetla. Svetlo je láska a láska je svetlo. Je to len iná definícia. Podstatou je vysoká vibrácia ktorá rozkmitá cez vaše energetické telá aj fyzické telo prostredníctvom emócií a pocitov. Počúvajte  a vnímajte svoje telo. Čo vám hovorí, ako sa cíti, čo potrebuje a čo nie. Svojim prístupom k sebe započnete proces transformácie, uzdravovania i posun na svojej ceste domov.

Ste ľudské bytosti, ale zároveň bytosti svetla, duše i duch  zrodené z lásky, svetla, ktoré žijú svoj život vo fyzickom tele. Preto nikdy nezúfajte. Ste úžasné a dokonalé bytosti. Silné a múdre, pretože máte múdrosť Stvoriteľa i Matky Zeme. Len ju otvorte, čerpajte z nej a žite život naplnený láskou v rovnocennosti.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou 2.9.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.