fbpx

Žite život lásky – Posolstvo Márie Matky na február 2015

Milované deti svetla,

Prichádza ďalší mesiac. Mesiac zimného pokoja, aj keď nie pokoja ako takého. Veľa sa toho deje. Vo svete, v mysliach ľudí, spoločnosti. Narástol chaos, strach, bolesť. Cítite to? A k tomu neistota, dezilúzia i strata hodnôt. Nezúfajte. Je to súčasťou vývinu, zmien, transformácie. Vždy keď sa niečo deje znamená, že nastal čas pre zmenu na niečo nové. A nové prichádza. Ľudstvo je postavené znovu a znovu pred otázky prežitia. Ako vo fyzickej forme, tak i v duchovnej. Kto ako myslí, reaguje, koná, tvorí, k čomu sa utieka, ako sa rozhoduje, to všetko následne ukáže jeho konkrétny smer. Preto sa nedajte zastrašovať, zneisťovať dianím akéhokoľvek strachového  charakteru. Máte, alebo majte svoju vieru vo svojich rukách. V svojom srdci. Viďte srdcom prichádzajúce, či už prijdúce zmeny. Vo vás, v okolí. Čas sa kráti. Nie ale pre strach, ale pre lásku. Pre jej naozajstný prejav. Čím viac jej vyžiarite, tým menej sa budú druhí báť. Vaše svetlo pohltí tmu. Len sa nebojte a verte že nie ste sami. Je vás veľa a stále viac. Sme tu aj my. Celé zástupy duchovných bytostí, ktoré vás držia vo svojich srdciach.

Predstave si pred očami vašu modrú planétu. Matku Zem. S jej modrými oceánmi, moriami, riekami, jazerami, s jej zelenými pralesmi, lesmi, pohoriami, štítmi, s jej tzv. nehostinnými púšťami, ale aj oázami. So všetkým nerastným bohatstvom, zvieratami, živočíšnou i rastlinnou ríšou. S ich rôznorodosťou i farebnosťou. Nikde toľko nádhery nie je. A medzi nimi žijete vy. Ľudia, deti slnka i hviezd. Najrôznejších kultúr, rás. S najrôznejším prejavom jazykov, úrovňou veku, poznania, vedomia, múdrosti. To je úžasné. Nehľadajte rozdiely. Hľadajte čo vás spája. Aj v tom zatiaľ nepochopenom a nechápavom. Aj pri otázke „prečo?“ Preto, lebo..Každý má svoju úlohu, svoj život i svoji zodpovednosť. A slobodnú vôľu. Všetko so všetkým súvisí. Poznáte to? A tiež ako hore, tak aj dolu. Ako v nebi, tak aj na zemi. Zamyslite sa nad tým. Potom už „prečo“ nebude. Je to veľmi jednoduché, aj keď zároveň zložité.

Nabádam vás k mieru. K harmónií i pokoju uprostred strát i strachu. Vytrvajte vo viere v lásku. V dobro. V mier. Nemôžete bojovať za mier. Boj vytvára len boj. Násilím niečo vytvorené nie je dobré. Poznaním a múdrosťou v láske i spravodlivosti vytvorené obstojí i vytrvá. Tak myslite, tak rozhodujte a tak konajte. Podporujte sa navzájom v poznaní pravdy. V sile viery v dobro. V kráse života. Uvedomte si svoju silu a používajte ju pre dobro všetkého i všetkých. Žite život lásky, v láske a pre lásku. Tak prežiarite, nie premôžete tmu. Venujte tomu svoj čas, svoje myšlienky, svoje srdce a zistíte rozdiely v myslení i konaní. Čo ktoré vyvoláva, vytvára – až do dôsledkov. Tým pochopíte mechanizmus. Mechanizmus tvorenia i deštrukcie.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 21.1.2015

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.