fbpx

Žite v úprimnosti srdca – Posolstvo Márie Matky na január 2020

Milované deti svetla,

Nech sila a láska svetla vás sprevádza každým krokom vášho života.

Žite v úprimnosti srdca, lebo faloš a pretvárka vám zatemňujú vidieť a žiť pravdu.

Zamyslite sa nad sebou a odpovedzte si na otázku, ako vnímate samého seba, či samú seba. Ako čo? Ako koho? A prečo? Ďalej, Ako počúvaš svoje telo? Ako svoju dušu? Ako svoj život? Máš ho naplnený láskou? Vďačnosťou? Či strachom, obavami, chorobami? Čo najviac zasahuje do tvojho tzv. šťastia? Prežívaš ho stále? Aký máš postoj k svojim blízkym?(nielen rodina) Ako si užitočný?

Odpovede hľadaj v tichu svojho vnútra. Keď zistíš pravdu, oslobodíš sa. Ak to nie je všetko pozitívne, nezúfaj a nevytváraj si pocity viny, ani druhých neobviňuj. Zistíš len skutkový stav a je to naďalej na tebe, ako budeš pokračovať.

Život je zmena. A to je na ňom krásne. Život je dar. Cez prijatie príde pochopenie. Cez pochopenie a prijatie zodpovednosti ste schopní pokory. V pokore viete vyjadriť a vyžiariť sebe či druhým súcit. A cez súcit následne dokážete odpustiť. Všetko je proces. Všetko je cesta. Je to cesta života a lásky prežívanej v ňom. Máte na to teraz veľmi vhodný a príhodný čas. Čas zastaviť sa a stíšiť sa. Zahĺbiť sa a v tom semienku zmeny započať nové.

Tešte sa z každého slnečného lúča, z každého oblaku , kvapky vody či stebla trávy. To sú zázraky prírody. A ty milovaná bytosť nie si o nič menší. A vy ste tí, ktorí majú moc nad mnohým. Niektorí  ju využívajú na dobré, iní zneužívajú, ubližujú, ničia. Ale tí, túto krásu stvorenia, prírody nevidia, nevnímajú.

Preto napriek všetkému čo v živote zažívate, zdvihnite každé ráno oči k nebu a ďakujte že ho môžete vidieť, že môžete dýchať, že sa môžete napiť vody a cítiť prítomnosť ľudských bytostí. Že tu nie ste sami. To je vedomé žitie a všetko ostatné sú skúsenosti, ktoré vás obohacujú počas fyzického života na Matke Zemi. Spôsob je na vás.

Buďte si istí, že na to nie ste sami a nebojte sa.

Vložte sa s dôverou ako do mojich tak svojich rúk a v láske a nádeji nájdeme spoločne cestu lásky.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté v 3.1.2020

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová: obraz Márie Matky, Sienna, Francúzsko

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.