fbpx

Žite v láske a pravde srdca – Posolstvo Márie Matky z Notre Damu v Paríži na august 2014

Milované deti svetla,

toto je chrám plný Božskej lásky Matky. Matky Božej. Veľkej Matky.

Tak ako je tento chrám veľký, skvostný, plný farebných okien, aj láska ktorú vám posielam je vo farebných dúhových spektrách. Je to miesto pokoja, kde každý môže nájsť seba, svoje vnútro, prepojením sa s ním i prostredníctvom vibrácie hudby.

Kvet života ktorý na vás žiari z ružicových okien vám dáva možnosť zrodu nového života, nového poznania, počiatku, ktorý ale nie je počiatkom, ale pochopením cesty ktorú ste uvideli.

Na týchto, či takýchto miestach ste veľa krát prisahali. Zrušte prísahy. Nie pre ich  porušovanie, ale voľnosť. Prísahy zaväzujú nie pre obsah, či strach z nedodržania zákonov, noriem, ale väznia a držia vás energetickými šnúrami k vysloveným či mysleným prísahám, sľubom a neumožňujú vám slobodné konanie v poznanej pravde a láske vo svetle pravdy. Mnohé miesta sú plné sľubov keď…tak…alebo len prísah a odpierania. Nikto to nechce. Je to o vašom vlastnom vnímaní udržiavania rádu, poriadku vašim egom a normami doby či spoločnosti.

Žite v láske a pravde srdca. To je to najvyššie a najviac. Vtedy vaše rozhodnutia budú vždy správne a nezídete z vašich dobrých úmyslov, či cesty. Cesta vo svetle pravdy je slobodná, bez potrebných sľubov či prísah, odpierania.

Vážte si seba, svoju slobodu, svoje vedomie. Vážte si druhých rovnakou mierou, lebo vtedy ich prestanete posudzovať, odsudzovať, manipulovať či vyžadovať plnenie niečoho čo chcete vy ale nie oni.

Buďte vzájomne v súlade. Dýchajte slobodne. Otvorte oči pred slobodou.

Afirmácia: Som slobodná bytosť, ktorá vie, pozná a žije vo svetle pravdy.

                  Som božská bytosť plná lásky, ktorá vie, pozná a žije v slobode.

                  Som pravda, Som láska.

Venujte čas pozorovaniu pravdy, pretože cez ňu následne konáte. Máte a majte v srdci uloženú a vloženú energiu lásky, ktorá vám pravdu osvetľuje. Spájajte sa preto so svojim duchovným srdcom, ktoré vám ju napovie.

S láskou vás objímam

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 24.7.2014, Notre Dame v Paríži

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.