fbpx

Ži, kým si tu, kým je čas -Posolstvo Márie Matky na október 2018

Milované deti svetla.

Prejavte sa kým ste. Otvorte oči, srdce i ústa. Prestaňte sa báť. Nebojte sa.

Ty, každá bytosť si jedinečná a neopakovateľná. Prečo neukážeš čo v tebe je? Čím si obdarovaná a čo ponúkaš svetu? Neviď len prekážky v živote, ale zažiar ako slnko na oblohe v celej svojej kráse. Môžeš ľutovať len to čo neurobíš, čo nepovieš, na koho sa neusmeješ či niekoho nepohladíš.

Ži, kým si tu, kým je čas. Ten čas je tu pre teba ako ty si pre túto dobu v živote na Matke Zemi. Vezmi svoju zodpovednosť do svojich rúk a neskrývaj sa za nikoho, za nič. Si slobodná bytosť so slobodnou vôľou. Ako s ňou naložíš je len na tebe.

Nedávaj svoju silu nikomu, ale vezmi si svoju silu späť. V tej sile sú všetky tvoje schopnosti, dary i požehnania. Tým, že ich budeš používať, prejavíš ich, tým ich odovzdáš ďalej pre dobro druhých. To si uvedom. Je v tebe sila celého vesmíru, lebo si jeho súčasťou tak, ako je celý vesmír v tebe. To je vesmírny princíp, ktorý platí. Ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak vonku, ako hore tak i dole. Preto aplujem na vás milované svetielka, aby ste si tie súvislosti uvedomovali. Podľa toho rozmýšľali, hovorili, rozhodovali sa a konali. Vždy s ohľadom na seba i celok. Čo prospeje vám, to aj druhým a všetkému. Preto keď v láske rozmýšľate, hovoríte, rozhodujete sa a konáte, teda žijete, ste svetlom ako pre seba, tak i druhých a všetko. Nesiete tak pochodeň lásky, ukazujete druhým cestu lásky, aby aj oni mohli nasledovať váš príklad. A to je o zodpovednosti. Vašej, každého jedného.

Nič a nikto nie je viac či menej. Všetci ste rovnocenné bytosti, ale nie všetci to chcú vidieť, počuť a hlavne žiť. Vy, moji milovaní, čo ste prezreli a poznania ktoré vám odovzdávam a učím, stávajú sa vašou súčasťou a tým ich nesiete  v sebe ďalej. V tom vytrvajte. Verte a vedzte že vo vašom poslaní a živote nie ste sami. Máte veľa pomocníkov svetla i Mňa. Je veľmi dôležité, aby sa múdrosť i poznanie šírilo. Vy to robíte cez seba. Preto pochodeň ktorú nesiete nikdy nezhasne pokiaľ vytrváte. V pokore, láske, súcite a vďačnosti.

Neochvejne stojte milovaní v predných líniách ako svetlušky, ktoré vedú ďalších. Je to nesmierne potrebné, aby práve v tento čas sa svetlo lásky rozširovalo a liečilo tých ktorí chcú a aj Matku Zem. Láska je jedinou hybnou silou tvorenia vo všetkých rovinách. Preto nech je súčasťou všetkého na čo myslíte, ako hovoríte, rozhodujete sa i konáte. Nech sa tak stane.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  1.10.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.