fbpx

Zbierajte úrodu lásky – Posolstvo Márie Matky na marec 2016

Milované deti svetla,

Prihováram sa k vám v túto chvíľu v láske ako už mnohokrát. Som veľmi šťastná, že vnímate, počúvate hlas vášho srdca, ktorý vás vedie k týmto slovám, mojej energii milujúcej láskavosti, k vám samým.

Každý čas, doba, obdobie ktoré žijete má svoju charakteristiku, význam i poslanie. Rovnako aj tento.

Prichádza jar, zrod nového života  v prírode. Matka Zem sa prebúdza. Rovnako energie prúdiace na Matku Zem sú v zosilnenej miere a vplývajú nielen na váš nervový a energetický systém, ale prechádzajú až na vašu bunkovú úroveň, ktorú stimulujú. Sila svetla pôsobí na všetky úrovne vašej bytosti a zároveň všetkých bytostí žijúcich na Matke Zemi.

Preto sa otvorte prúdom lásky, otvorte sa žiare slnka ktorá vás naplní životodárnou energiou. Otvorte sa hojnosti darov ktoré sú darom Stvoriteľa. Zbierajte úrodu lásky ktorá sa vám v tejto forme ponúka.

Predstavte si to ako keď milióny či milardy kvapiek zlatého dažďa, zlatých guličiek svetla a lásky z ktorých každá má svoju  jedinečnú informáciu, význam, obsah, na vás prší a pohládza. Vystrite ruky a prijímajte. Prepojte sa s úrovňou vašej duše i srdca. Počúvajte, vnímajte, cíťte, čo ku vám jednotlivé kvaky zlatej energie hovoria. Môžete to urobiťnapríkladv lese za slnečného jasu. Požiadajte a s nádychom ich prijímajte, akoby vsakujte do seba cez ruky, temeno hlavy, cez celé telo a do celého tela. Akoby vás zalieval prúd Božej lásky, milosti, svetla. Kúpte sa v nádhere Božích darov. Pre každého je tam odkaz, správa, informácia pre váš život, rozvoj, posun. Načerpáte z neho aj silu do ďalších dní.

Ste v období transformácie, metamorfózy, zmeny. Každý máte svoju nezastupiteľnú úlohu i rolu. Každý máte zároveň svoju zodpovednosť i právo slobodnej vôle. Preto stojte čestne vo svojich životoch a žite ich v spravodlivosti, múdrosti i pravde.

Ja som stále s vami a pri vás. V nekonečnej láske.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 1.3.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.