fbpx

Začal nový čas, nový vek, nový život – Posolstvo Márie Matky na október 2021

Milované deti svetla

Uvedomte si svoju plnosť. Bez plnosti seba samých budete žiť v kŕči, nedostatku. Preto sa postavte do svojej sily, plnosti v prítomnosti tu a teraz. Vy ste tá plnosť. Vy ste grál, vy ste tvorcovia. Vy máte dary, ktorými prejavujete samých seba v realite tu a teraz. Tak ich použite na vytváranie nového sveta. Novej reality, paradigmy.

V čom je to nové? V prezrení toho kto ste, v rozšírení svojho vedomia, otvorení svojho srdca, spoznaní svojej duše a uzemnení i ukotvení sa cez fyzické telo s Matkou Zemou.

Uvedomte si, že tvorenie prichádza cez myšlienky. Myšlienky dobra, lásky, smerujúce ku konaniu dobra a lásky. Pre seba i celok ako taký. Pre rozvoj ľudstva, sveta i celého stvorenstva. Pochopením princípu, že je to ako v malom tak i vo veľkom, ako hore tak i dolu, ako vnútri tak i navonok.

A nástrojom k tomu je vaše srdce, vaša vôľa, vaše úmysly. Čiže jasnosť zámeru. Tým sa začne nový čas, nový vek, nový život. Všetko v rovnováhe, rovnocennosti, zhode, harmónií. Táto harmónia privádza k zmiereniu, mieru. Preto potrebujete túto silu rovnováhy v sebe ukotviť, posilniť a postaviť sa v nej sami za seba.

Je to o prebraní zodpovednosti za to, z akej roviny si svoj život, svoje bytie, svoju realitu  tvoríte, manifestujete.

Predstavte si svoj strach. Ako vyzerá? Čo a kde cítite? Ako a čím ku vám prehovára? K čomu vás vedie a aký je z toho výsledok?

Druhý variant: Predstavte si lásku. Ako vyzerá? Čo a kde cítite? Ako a čím ku vám prehovára? K čomu vás vedie a aký je z toho výsledok?

Teraz si to porovnajte. Z čoho, alebo z ktorej varianty máte krajší, lepší, významnejší výsledok? Čo prevýšilo? To je meradlo i spôsob, na základe ktorého tvoríte svoj život, svoj čas v ktorom žijete i spôsob, akým ho žijete. Vždy je voľba na vás.

Neviete sa rozhodnúť? Opýtajte sa: „Čo by urobila láska?“

A podľa toho konajte. Nie kompromisom, ale konsenzom. Lebo láska prináša blaho obidvom stranám. Nie ústupkom, v ktorých obidve strany sa niečoho vzdajú a strádajú, ale vzájomným prijatím, spoločným rozhodnutím, ktoré obidve strany podporia, posilnia, budú spokojné a nikto nie je víťaz, či porazený.

Takto budujte nový vek. V láske, harmónií, pochopení, úcte a rovnocennosti.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté 24.9.2021 Jankou Bálintovou duchovnou cestou

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová:  –Mandala „ Naplnenia“  maľba na sklo, autorská tvorba, Mgr. Jana Bálintová

Viac o Energii milujúcej láskavosti tu… Viac o Škole Márie Matky tu…

Pri záujme o uvedenú mandalu či iné, možnosť výberu mandál k objednaniu tu…

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Ďakujem že sledujete a podporujete moju tvorbu, blog a vedomú cestu životom.
Rada zodpoviem vaše otázky a poradím.  NAPÍŠTE MI
Želám Vám veľa síl i radosti v týchto časoch a posielam energiu lásky