fbpx

Vzpriamte sa a zdvihnite hlavu do Ja Som – Posolstvo Márie Matky na október 2019

Milované deti svetla,

Vzpriamte sa a zdvihnite hlavu do Ja Som. Buďte pokorní duchom, nie telom, lebo to je falošný prejav, prejav strachu, poroby, podriadenosti. Buďte preto ako sviece so svetlom v srdci, ktoré svietia na cestu sebe i druhým.

Pohyb je energia, plynutie ducha času, priestoru i zmeny. Tento pohyb, energie, vám pomáhajú v procesoch zmien, pochopení všetkých princípov, aby ste ich mohli vniesť do svojich životov tu a teraz. Tak ako biela a čierna, svetlo i tma idú ruka v ruke, v rovnocennosti, bez súťaživosti, aj vy si máte možnosť vybrať, máte možnosť voľby, ktorým spôsobom sa v živote vydáte. Vždy je cesta, vždy je voľba, vždy je skúsenosť.

Je rozdiel prekonať strach, zastať sa samého seba a pritom rešpektovať druhých. Keď tieto dva aspekty nie sú v rovnováhe, vzniká prejav nadvlády ega, malého ja nad veľkým Ja Som. Preto konajte bez strachu, vo svojej sile, vo svojom srdci, v láske, poznaní a ocenení svojej jedinečnosti, ale s rešpektovaním druhých, či druhej ľudskej bytosti. Aj jej vzdajte úctu, lebo ona má presne rovnaké právo na svoj akýkoľvek prejav. Inak to skĺzne do bezohľadnosti, agresie, boja, konfliktu či iného prejavu nelásky. Vy konajte a prejavte sa nie vzdaním sa, ústupom, či bojom, ale mierom v srdci, múdrosti, poznaním a uvedomením si samého seba v myšlienkach, slovách i skutkoch, s rešpektom a úctou voči samému sebe. Vedzte, že vždy dokážete nájsť cestu mieru, keď sa pre to rozhodnete.

Keď vy prijmete rozhorčenie, útok, či akýkoľvek prejav moci ktorý vo vás vyvolá vnútorný strach, oslabíte tak svoj potenciál, oberiete sa o svoju vnútornú silu, vzniknú vo vás pochybnosti, pocity viny či nemohúcnosti. Je to akoby ste oddelili časť samého seba a vydali ju napospas cudzej moci, osobe či temnu. Z každého prejavu neúcty, nerešpektu či straty slobody voči samému sebe či druhým, uberáte to sebe či druhým a spätne to preberáte na seba. Preto je dôležité ako v prvom rade myslíte, lebo už cez myšlienky energeticky vysielate svoj zámer, svoj postoj, svoje emócie. Posudzovaním, odsudzovaním či hodnotením práve posilňujete tú energiu neúcty a nerešpektu, ale i ľahostajnosti a chuti nekonať v súlade s vašou dušou i srdcom.

Kráčajte po miestach kde chodíte ako po posvätnej pôde s úctou a rešpektom k Matke Zemi. Keď si toto poznanie vnesiete do bežného života tu a teraz, oveľa ľahšie, jednoduchšie, alebo aj úplne samozrejme budete toto prenášať do myšlienok slov, rozhodnutí i činov k sebe samému i druhým.

Keď pochopíte, uvedomíte si a stotožníte sa s tým čo máte pod nohami, následne zdvihnete hlavu a pochopíte a uvedomíte si čo je nad vami, tým vzpriamením a spojením toho čo je hore i čo je dolu, toto všetko dokážete žiť.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvá prijaté v Amiens /Francúzsko /17.9.2019 a Le Mont Saint Michel /Francúzsko/ 20.9.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.