fbpx

Vytvorte v sebe kvet lásky, mieru a pokoja – Posolstvo Márie Matky na november 2015

Milované deti svetla,           ,

dnes, kedy spomínate na svojich drahých, prihováram sa k vám z vysokých rovín lásky.

Nesmúťte, nežiaľte, lebo vaši blízky sú v rovinách svetla. Vysielajte im lásku, nie smútok. Posilňujte ich v svojich myšlienkach a srdciach na ich ceste za svetlom láskou. Svojim smútkom a bolesťou ich držíte a zdržujete. Uvoľnite svoje putá k nim a uvoľníte tak aj svoje.

Uvoľnite svoje bolesti aj vo vzťahu k životu ako takému, pretože si bránite tým prílivu šťastia a hojnosti. Uvedomte si, že to, ako a čo vysielate zo seba k svetu, Matke Zemi, životu, to sa vám vracia, zhmotňuje. Skôr či neskôr. Je to na pomyselnej rovine času.

Vytvorte v sebe kvet lásky, mieru a pokoja. Toľko ho Matka Zem potrebuje, ale zároveň aj všetky národy a vy sami.

Mier je stav. Nie je to stav ničnerobenia, ničoty či nečinnosti. Mierom nastoľujete rovnováhu medzi rozhodovaním a zodpovednosťou. A to ako za svoje myšlienky i činy. Pozrite sa a uvedomte si, čo všetko sa deje. Je to obraz doby, kde mnohí ľudia rozhodujú bez zodpovednosti. Kde nehľadia na dôskedky a tie teraz prichádzajú a ešte budú prichádzať. Každý jeden z vás moji milovaní ste zodpovední svojou mierou mieru. Konaním či nekonaním. Aj to je konanie. Ide o vašu slobodnú vôľu ako sa k problému či situácií postavíte.

Preto vkladajte do celého vášho života i bežných dní lásku, najmä súcitnú lásku, pochopenie ale i pevnosť a vôľu, pretože bez nej nenaplníte svoj zámer. Viem, že je to teraz zložité obdobie, ale práve v ňom môžete prejaviť svoju silu i statočnosť. Udržiavajte mier v sebe a napomáhajte globálnemu mieru v jeho podstate. Žiarte, vyžarujte, láskajte, chváľte a pozdvihujte vaše srdcia ku kráse života, slobode, viere i spravodlivosti, lebo naplnením týchto kvalít zavládne mier. Mier v srdciach ľudí, živote národov, svete, Matke Zemi.

Uvedomte si čo vytvárate a podľa toho konajte. Každý svojimi možnosťami, schopnosťami, danosťami, ale najmä láskou, v láske a pre lásku. Pretože tá je najväčšou silou.

Som s vami dnes i stále.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 2.11.2015

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.