fbpx

Vytvorte si budúcnosť „Jasným zámerom“

Zdieľam s vami na 25. a 26. týždeň 2021 mandalu  „Jasnosť zámeru“.

V  LIVE vysielaní na Fb stránke Svetlo Ženy som vybrala mandalu „Jasnosť zámeru“preto ju s vami milí priatelia zdieľam.

Jej duchovný odkaz je:

„Ujasni si to čo chceš, nie čo nechceš a zameraj sa na cieľ. Potom tomu upriam a venuj všetku svoju silu myšlienky. Tak môžeš čokoľvek tvoriť a stvoriť.“

A až pri príprave obsahu tohto článku mi prišlo že aká práve táto aká je pre toto obdobie dôležitá.

Tak ako kruh mandaly symbolizuje že nemá začiatok ani koniec, že je to nekonečný tok energie, ktorá predstavuje pohyb, vo vzťahu k vesmíru je to nekonečný tok nekonečnej a bezpodmienečnej lásky, ktorú môžete prijímať zase v nekonečnom množstve. Je na vás ako a koľko si z nej dokážete prijať. A nie je to len tok bezpodmienečnej lásky, ale aj hojnosti, ktorú môžete prijímať v nekonečnosti. Sú to aj všetky nekonečné možnosti, ktoré nielen v tom kruhu symbolicky sú, ale aj v reálnom živote. A o tom je aj slnovrat, ale aj mandala „Jasnosť zámeru“.

Čo je to zámer. Aj v tom slove to môžete vidieť. Zá – mer. Zamerať sa na niečo. Zamerať sa na to čo chcete, po čom túžite, na svoj cieľ, na niečo vo svojom živote. To, k čo čomu upriamujete pozornosť, čomu sa venujete. A to je nesmierne dôležité, lebo to vás potom tým dňom, rokmi vedie, k tomu robíte určité kroky, teda reálne niečo, aby ste to dosiahli. No a to niečo potrebujete mať v súlade s tým svojim zámerom.

Nie je to vždy tak jednoduché, lebo naše srde hovorí niečo  a hlava môže hovoriť úplne niečo iné. Vytvára vám rôzne limitujúce vzorce a presvedčenia, prečo sa niečo nedá, niečo nejde, že na to nemáte, že to neviete, že sa to nemôže podariť. Ale verte, to sa dá všetko vyčistiť a zmeniť ako počítačový program. Teda nahrať nový. Samozrejme vedomou prácou. A tá prináša posun, zmenu.

Na to je veľmi vhodné toto obdobie slnovratu, kedy to svetlo, jeho energia je vám nápomocná. Slnovrat je vrchol roku, ktorý uzaviera energetický cyklus a otvára sa nový. Keď sa rozhodnete pre zmenu, potrebujete to staré nechať, akoby zostať vonku, nelpieť na minulosti, lebo tým že to držíte a odovzdávate tomu svoju energiu, alebo živíte strach. Potrebujete práve naopak posilniť svoju silu, ujasniť si svoj zámer, čo chcete, vidieť to nové, novú realitu ktorú chcete žiť, vnímať v tom tak seba, svet okolo seba. Vidieť aj pravdu, aj čo je falošná ilúzia.

Zároveň sa zamerajte na seba. V zmysle ako to mám ja, je správe. Ale zároveň aj ako to má ten druhý je správne a v poriadku. Neposudzovať, neodsudzovať, nekritizovať. Každý to má inak. Tiež sa  nenechať zraňovať druhými, ale aj neovplyvňovať druhých tým svojim. To je všetko v a o dualite, polarite. Aj vesmírne princípy tak fungujú. Sú to tie nekonečné varianty možností, z ktorých si každý vyberá pre seba a preto sú presne pre toho daného človeka tie správne. Je v tom tá nekonečnosť. A v tom by vám to malo byť v „uvodzovkách“ jedno. Nie v zmysle ľahostajnosti, ale dostať sa do fázy, že rešpektujete to, ako to ten druhý má. Nijako sa vás to nedotýka, teda je vám to „jedno“. Lebo keď uvedomíte či vám to vadí, alebo nevadí, vyvoláva to reakciu. Teda v zmysle že nie je nám jedno ten človek, ale aj toho koho milujete, ale v tej energetickej rovine vám má byť v „uvodzovkách“ jedno, to ako to má on, lebo ho plne rešpektujete v jeho rozhodnutí. Vtedy ste v rovnováhe, harmónií.

A tá harmónia súvisí tiež so slnovratom. S prínosom svetla, ktoré vyjasňuje veci, osvetľuje, tíši zármutok a cez zase jasnosť zámeru pomáha sústrediť sa na svoju silu, svoje zdravie, svoje schopnosti, ktoré môžu byť práve pre vás tým zámerom podporené.

Je taký krásny výraz ktorý ale niekto iný povedal ako prvý vo význame, že svetlo je víťazstvo ducha nad hmotou. To je tá harmónia, radosť, šťastie, vzájomné zdieľanie, ktoré je dôležitejšie ako hmota. Život nie je boj. Príchod nového života nie je o boji, ale dare lásky. Preto je toto čas premeniť tú tmu, neúspech na úspech, zrelosť, rovnováhu, spravodlivosť. Samozrejme v zodpovednosti, úcte, pokore i zmierení. A tiež vo vďačnosti, ktorá predchádza tomu stavu zmierenia.

Preto vám prajem milí priatelia nielen krásny slnovratový deň či čas, ale aby ste si svoj zámer ujasnili, dali, zasiali to semienko, alebo v ňom pokračovali a nechali ho ďalej rásť. Pomenovať či precítiť si všetky limitujúce presvedčenia, vzorce, ktoré si uvedomíte že vám v tom naplnení bránia, nechajte to zo seba vyplaviť, možno nejakým rituálom a vojdite do nového cyklu v novej energii, s novým zámerom či zámermi.

A slovami posolstva k mandale „Jasnosť zámeru“ afirmácia pre vás:

“Ujasňujem si to čo chcem, nie čo nechcem a zameriavam sa na svoj cieľ. Upriamujem a venujem  tomu všetku svoju silu myšlienky. Tvorím si svoju prítomnosť i budúcnosť.“

Pokiaľ vás mandala „Jasnosť zámeru“ zaujala, môžete si ju objednať  prostredníctvom  formulára tu:

Mandala v najmenšom rozmere má priemer šesť centimetrov, je vhodná na nosenie ako šperk, či zavesenie do priestoru.

Ako BONUS dostanete v cene ručne maľovanú hodvábnu šnúrku, darčekové balenie mandaly, tvorivý darček na rozvoj vašej intuície a ešte jedno hodnotné prekvapenie, pretože odmeňujem Vás, ktorých táto téma oslovila a ste pripravení na sebe pracovať, chcete v živote uskutočniť zmeny, posunúť sa ďalej, či skrášliť si život, seba, prostredie, alebo venovaním mandaly ako darček vašim blízkym pre ktorých viete že to má význam, pomôcť na ich ceste v živote ďalej.

Zaručujem vám garanciu „originality“ mandaly ručne maľovanej na skle priamo od autora – odo mňa, s možnosťou ďalšieho zodpovedania Vašich otázok k téme zDARma.

Ako ďalší BONUS máte možnosť si stiahnuť zDARma eBook:

3 Jednoduché spôsoby, ako začať okamžite začať pracovať s mandalou

Je to praktický návod, aby nebola mandala len dekoráciou či ozdobou, ale prostriedkom k životu v harmónií pre tých, čo už mandalu majú, alebo ich táto téma zaujíma.

eBook je možný si stiahnuť zDARma  TU…

Keďže mandaly nesú v sebe individuálne energiu s duchovným posolstvom prijatým vnútornou cestou, verím, že mandaly pri správnej práci s nimi Váš život posúvajú vpred, cestou poznania, lásky, sebadôvery a rozvoja vášho vnímania i schopností a vo výsledku pomáhajú v procese transformácie. Zároveň vám energeticky zharmonizujú váš domov, priestor v ktorom sú umiestnené, alebo energeticky vás  posilnia či pomôžu podľa ich individuálneho obsahu a významu.

Kto som a prečo vyberám mandalu týždňa?

Volám sa Janka Bálintová. Som jediná mentorka, ktorá pomocou svojich autorských energetických mandál ručne maľovaných na sklo ich terapeuticky využívam ako pomocníka pre ženy na efektívnu a vedomú prácu k dosiahnutiu života v harmónií.

Prajem vám do nasledujúcich dní, aby ste si vytvorili pre seba čas, definovali si svoj zámer, nechali odísť to staré a vošli v radosti do nového obdobia vášho života.

Zároveň vás pozývam do mojej uzavretej Fb skupiny Svetlo Źeny s Jankou, kde aj túto tému budeme bližšie rozoberať a môžete sa zapojiť do diskusie, alebo nabrať aj iné informácie a oprieť sa o silu skupiny aj v inom kontexte.

Teším sa s vďakou na vašu spätnú väzbu na video, či výber mandaly, ako túto tému vnímate vo Vašom živote, Vaše myšlienky, skúsenosti, postrehy i poznanie z vášho života.

Vytvorené a maľované ručne s láskou a pre lásku k životu a kráse.

Vaša Janka & Svetlo Ženy