fbpx

Vyjdite na svetlo, na svetlo v čistote – Posolstvo Márie Matky na september 2015

Milované deti svetla,

prihováram sa k vám ja, Mária Matka z vysokej a zároveň z všade prítomnej dimenzie najčistejšej lásky. Táto láska ktorá tvorí, čistí, chráni i lieči je esenciou, ktorú môžete každý neobmedzene prijímať. Láska ako zdroj svetla, je jeho – jej najčistejším vyjadrením. Je jej – jeho počiatkom i koncom, stále nekončiacim kruhom, špirálou, ktorá tesne vedľa vás a zároveň vo vás prúdi.

Spomeňte si na to kým ste. Nie ste len ľudské bytosti. Ste viac, oveľa viac. Ste multidimenzionálne bytosti s veľmi širokým či hlbokým vedomím a poznaním. Len ste na to zabudli. Spomeňte si a rozpomeňte sa, aby ste do svojho života mohli včleniť vašu dávnu múdrosť i poznanie vašej duše, vašu podstatu i múdrosť Stvoriteľa. Je to dôležité, pretože práve v tejto dobe je vám to na veľkú pomoc v rozvoji vašich schopností, smerovania, nového videnia pravdy či vyjsť z ilúzie strachov. Lebo strach mnohých ovláda v rôznych oblastiach života. A ten strach vás zastavuje a sťahuje do nižších rovín vášho bytia. Prepusťte ho, osloboďte sa a vyjdite na svetlo. Na svetlo v čistote srdca, myšlienok, rozhodnutí i konania.

Nech sa rozjasní váš pohľad a uvidíte krásu nepoznaného.

Nech sa vyčistí vaše ucho a budete počuť nepočuté.

Nech sa rozžiari vaše srdce a budete vnímať- cítiť nezažité.

Otvorte svoje ruky, aby mohli pohladiť seba i Matku Zem.

Kráčajte po ceste, ktorá je len pre vás určená. Je to váš život. Tu a teraz. Jedinečný, neopakovateľný. Ďakujte za všetko čo v ňom zažívate. Vedie vás k skúsenostiam, posunu a novému poznaniu.

Netrápte sa a nereptajte. Všetko so všetkým súvisí a všetko má svoj význam. Hľaďte na všetko očami lásky a v lásku sa to premení. Tešte sa a radujte, lebo radostné srdce otvára ducha. Máte silu, silu srdca, silu myšlienky, silu lásky, ktorá je najväčší a najsilnejší nástroj.

Láskou dýchajte, s láskou pracujte, lásku dávajte a láska si vás nájde.

S nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 26.8.2015

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.