fbpx

Výber mandaly na 53. týždeň – video vo vnútri

Zdieľam s vami mandalu na posledný týždeň roku 2020.

V  LIVE vysielaní na Fb stránke Svetlo Ženy som na posledný 53. týždeň 28.12.2020 – 4.1.2021 vybrala pre vás milí priatelia mandalu „Odpustenia“.

Pozrite si video zo záznamu na mojom youtube kanále :

https://youtu.be/qOBHD7UJVWI

„Zo srdca vychádza odpustenie, ktoré rozpúšťa všetku bolesť, negatívne emócie /zlobu, nenávisť, závisť, hnev…/uvoľňuje ich a napĺňa vnútorným pokojom, mierom, odpustením a vyrovnaním v láske.“

Afirmácia: Odpúšťam v bezpodmienečnej láske. Som pokoj, som láska.

Posolstvo:

Ja Som Mária Matka a hovorím k vám. Prestaňte útočiť. Útočiť na seba či druhých v pocitoch nedostatočnosti, viny či neodpustenia. Každý nazrite hlboko do svojho vnútra svojim vnútorným zrakom. Podľa toho čo tam uvidíte, čo zistíte, potom riešte, konajte. Nie ale v odsúdení, ale v láske. Nikto a nič nie je viac či menej. Nikto nie je odsúdený na neodpustenie, ak si to nezvolil. Vždy  a pre každého je tu dar Božej Milosti. Tu a teraz.

Vnímajte, rozmýšľajte, pracujte a verte. Náplasti na bolesti sú len náplasti. Uzdravenie prichádza z vnútra srdca. Bezpodmienečným odpustením, prijatím, pochopením. Tým, rastiete a mocniete.

Nezmýšľajte o sebe zle. Nehovorte tvrdo a neláskavo. Ale v súcitnej láske predchádzajte svoje kroky, myšlienky i činy. Toto je cesta. Cesta lásky k múdrosti života. Každého roka, dňa, hodiny…

Nech múdrosť srdca, láskavá myseľ a duchovná viera vás sprevádza k svetlu života.

Láska je svetlo. Prehovára k vám v rôznych formách. Len ich viďte! Viďte srdcom i očami. Hľaďte očami lásky na seba, druhých, Zem. Tak strach nebude mať miesto a to tmavé sa rozžiari a zažiari v plnej kráse. Je to vaše ubolené srdce, ktoré volá po láske. Pohladení, poláskaní, odpustení.  Láska je vaša vnútorná podstata. Podstata duše i celého stvorenia. Len láska vo svetle a svetlo v láske. Odpustením prichádza uzdravenie na tele i duchu. Odpustením rozpustíte všetku bolesť a nahradíte láskou. Čo je viac? Nič. Láska je najväčší dar a najmocnejší nástroj ktorý existuje. A vy ho máte. Tak ho používajte. V jeho počiatočnej, stvoriteľskej forme. Tou je bezpodmienečná láska ku všetkému a všetkým.

Odpustenie – ako odpúšťať? Je to náročný proces pre tých, ktorí majú boľavé a zatvrdnuté či zatrpknuté srdce. Bolesť ktorú cítite voči sebe či druhým môže byť obrovská, až zdrvujúca. Moja Energia milujúcej láskavosti vám ju pomôže uvoľniť. Keď podstupujete tento proces sami, či pomáhate na ceste druhým vedzte, že moja láska je vždy s vami. Pomáha vám pochopiť jej zmysel. Zmysel bolesti, ublíženia i pocit viny s tým spojený. Prečo sa sami trápite a týrate? Je to nedostatkom sebalásky, ktorá čaká na oslobodenie. Mať rád sám seba znamená v prvom rade si odpustiť, nevyčítať si, neubližovať si. Otvorte si srdce, ktoré svojou podstatou je čisté. Na to pamätajte. Láska ho znovu uzdraví. Proste a ďakujte. Uvoľníte tým všetku bolesť srdca i duše. Choďte až hlboko na dno. Skúmajte, čo tam máte a prečo. Kde sú vaše slabiny a čo vás zraňuje. Všetky odpovede vnímajte cez srdce, nie ego. Následne to uvoľnite, pustite, prepustite a láska to stransformuje, uzdraví. Ostáva len láska, pokoj, šťastie a radosť.

Pokiaľ vás oslovila mandala „ Odpustenia“, máte si uvedomiť aké bolesti z neodpustenia druhým, od druhých, či samým sebe máte nespracované, pretože vám tak bránia k tomu, aby sa láska mohla vo vašom živote prejaviť, vzplanúť, rásť a zažívať ju.

Možné významy: – máte problém odpustiť samému sebe, – odpustiť svojim rodičom, deťom, priateľom, nepriateľom, systému, Bohu…- máte problém požiadať o odpustenie…- neviete či nechcete odpustiť,

Zahĺbte sa v úprimnosti do svojho srdca, pomenujte si a uvedomte si svoje bolesti, choroby, strachy, straty, traumy, smútky, pocity ublíženia, krivdy, utrpenia,  pocity viny, nehodnosti, nelásky, neistoty, výčitky, hnev, nenávisť, závisť, neprajnosť a i.

Zahĺbte sa v úprimnosti do svojho srdca a zodpovedajte si na všetky uvedené možné významy. Podľa výsledku s nimi pracujte. Požiadajte Máriu Matku o jej pomoc, radu a vedenie. Môžete vyhľadať pomoc.

Veľmi rada vám v tomto procese pomôžem prostredníctvom poradenstva či terapii, ktoré ponúkam. Napíšte mi.

Venujte posledné dni v roku svojim emóciám, pocitom ale i strachom, ktoré v láske prepustite a odpustite si.

https://www.svetlozeny.sk/formulare/mandala-odpustenia-objednavka/

Mandala má priemer šesť centimetrov, je vhodná na nosenie ako šperk, či zavesenie do priestoru. V strede je kamienok: Ruženín

Na objednávku namaľujem aj vo väčších veľkostiach. V objednávkovom formulári si zakliknite vašu veľkosť.

Verím, že mandaly Váš život posúvajú vpred, cestou poznania, lásky, sebadôvery a rozvoja vášho vnímania i schopností.

Teším sa s vďakou na vašu spätnú väzbu na video či výber mandaly, ako túto tému vnímate vo Vašom živote, Vaše myšlienky, skúsenosti, postrehy i poznanie z vášho života.

Prajem vám, aby ste starý rok ukončili v láskyplnom naladení a odpúšťaní a v radosti vykročili na novú cestu v roku 2021.

Vytvorené a maľované ručne s láskou a pre lásku k životu a kráse.
Ďakujem že sledujete a podporujete moju tvorbu, blog vedomú cestu životom.
Rada zodpoviem vaše otázky a poradím. NAPÍŠTE MI.
Vaša Janka & Svetlo Ženy