fbpx

Výber mandaly na 50. týždeň – video vo vnútri

Milí priatelia,

v LIVE vysielaní na Fb stránke Svetlo Ženy som na týždeň 7.-13.12.2020 vybrala mandalu „Súcitnej lásky.“

Video je k dispozícií aj zo záznamu na mojom youtube kanále.

https://youtu.be/Zrm6sYKve7I

Mandala „Súcitnej lásky“

Posolstvo i celý jej obsah prišiel počas mojej návštevy pred niekoľkými rokmi, keď som bola v Lurdoch – Francúzsku.

Posolstvo od Márie Matky:

„Milujte sa navzájom aj súcitnou láskou bez rozdielu, lebo láskou zotriete všetko trápenie i bolesti.

Ja Som Mária Matka a hovorím k vám. Prihováram sa k vám v spektre dúhového svetla. Toto liečivé svetlo súcitnej lásky pomáha vytiahnuť podstatu bolesti. Bolesť nie je len o fyzickom tele. Bolesti duše, nespracované neodpustenie, dlhodobé traumy, manipulácie, stresy, konflikty, vaše nepochopenie a neprijatie seba či druhých, to všetko sa na vás usádza a spôsobuje bolesti tela či ducha, duše. Viem, že mnohí s tým pracujete a ste na ceste k uzdraveniu.

Toto dúhové svetlo súcitnej lásky si môžete predstaviť, ako keby vás jednotlivé farby, ich vibrácie obaľovali do jednotlivých prstencov. Tieto prstence sa pohybujú rôznou rýchlosťou. Pohybujú sa v rôznych smeroch a podľa toho čistia, rozpúšťajú či dodávajú a dopĺňajú jednotlivé vrstvy vášho energetického tela energiou lásky. Toto dúhové svetlo Stvoriteľovej lásky je pre vás dar. Je na vás, ako s ním naložíte. Proste, žiadajte a dostanete. Toto svetlo pomáha osvetľovať aj vašu cestu života. Života i odchodu. Nesie odkaz lásky. Lásky vo svetle, viere a nádeji. Prebúdzajte sa i zaspávajte v objatí dúhového svetla. Navibruje vás na vyššiu úroveň bytia súcitnou láskou. Táto láska vám pomôže do hĺbky precítiť seba a pochopiť bez posudzovania druhých. Dokázať prežívať hlboký súcit nie je jednoduché. Vyžaduje odovzdanie svojich ohraničených názorov, predstáv a dovoliť súcitu rozšíriť svoje hranice bez obmedzenia. S takýmto otvorením sa dokážete potom vnímať jednotlivé bolesti seba, druhých, národov, Zeme. Je to veľmi dôležité, pretože poznať súcit, ktorým zároveň môžete pomôcť, či liečiť i Matku Zem je obrovská možnosť. Preto vás v láske vyzývam, aby ste ju využili. Máte nástroje k tomu všetci. Máte srdce. Pomôžte si navzájom. Vyjadrite svoju lásku myšlienkami, slovami či skutkami. Lebo láska robí, tvorí zázrak. Konajte zázraky láskou každý deň a pochopíte nepoznané.

Buďte láskaví. Láskaví k sebe i druhým. Vyjadrujte súcit. Nie ľútosť. Ponúknite svoju účasť. Poskytnite pomoc. Pomôžte. Ale neodsudzujte, neposudzujte, neohovárajte a netrestajte. Prekonajte svoje obmedzenia a zažiarte krásou. Krásou svojej duše, i srdca. Jednoducho láskou.

Buďte všímaví k svojim emóciám, pretože tie vám povedia o vás kde ste, v čom ste. Ste bytosti svetla a lásky. Tak aj žite a tak aj konajte. A tak to je.

Prichádzam k vám moji milovaní v mene lásky, s láskou a pre lásku. Milujte sa navzájom aj súcitnou láskou bez rozdielu. Láskou zotriete všetko trápenie i bolesti. Súcit nie je slabosť, ale sila. Prejavom súcitu prejavujete veľmi hlboké precítenie bolesti či radosti druhým. Nezabúdajte na seba a netrestajte sa výčitkami či hnevom. Ste všetci súčasťou Božieho plánu Stvoriteľa a všetko čím prechádzate je vaša škola. Preto je veľmi dôležitý súcit ku všetkému Stvorenstvu.

Nebuďte preto prekvapení z toho čo máte. V láske sa na to pozrite. Očami lásky i súcitu. Touto súcitnou formou lásky dokážete nielen precítiť, pochopiť, ale aj pomôcť sebe i druhým v najrôznejších situáciách. Môžete si ma k tomu privolať, aby som vo vás túto lásku buď zobudila či posilnila. Pocíťte jej silu, pretože touto kvalitou lásky dokážete aj mnohé odhaliť, pochopiť, odstrániť pocity viny, zúfalstva, depresie i neodpustenie. Súciťte aj sami so sebou, pretože vaše zranené vnútro, srdce volá po láske. Uzdravujúcou a uzdravenou sebaláskou v súcite nadobudnete a naberiete na seba i druhých iný pohľad i nadhľad.“

Pokiaľ vás oslovila mandala „Súcitnej lásky“, zamerajte sa na kvalitu súcitnej lásky, jej obsah, hĺbku, silu i dôležitosť, aby sa táto láska mohla vo vašom živote prejaviť, vzplanúť, rásť a zažívať ju.

Rôzne interpretácie významu mandaly:

  • vyjadrujete málo súcitnej lásky k sebe či druhým,
  • poznávajte i pozorujte jej prejavy ako navonok tak i vo vnútri,
  • učte sa cítiť vo svojom srdci súcitnú lásku,
  • otvorte sa láske,
  • pracujte na témach súvisiacich s otázkou ľútosti, rozdielnosti, pomoci, láskavosti, obmedzenia v rôznych rovinách, odpustenia, uzdravenia a i.

Dokážete vidieť Boha úplne v každom, nech sa deje čokoľvek? To je skúška súcitu. Zahĺbte sa v úprimnosti do svojho srdca a  na všetky uvedené možné významy si zodpovedajte.  Podľa výsledku s tým pracujte. Požiadajte Máriu Matku o jej pomoc, radu a vedenie.

Mandala je maľovaná na skle, ktorá má priemer šesť centimetrov, je vhodná na nosenie ako šperk či zavesenie do priestoru. Na objednávku namaľujem aj vo väčších veľkostiach. V objednávkovom formulári si zakliknite vašu veľkosť.

https://www.svetlozeny.sk/formulare/mandala-sucitnej-lasky-objednavka/

Verím, že mandaly Váš život posúvajú vpred, cestou poznania, lásky, sebadôvery a rozvoja vášho vnímania i schopností.

Teším sa s vďakou na vašu spätnú väzbu na video či výber mandaly, ako túto tému vnímate vo Vašom živote, Vaše myšlienky, skúsenosti, postrehy i poznanie z vášho života.

Vytvorené a maľované ručne s láskou a pre lásku k životu a kráse.
Ďakujem že sledujete a podporujete moju tvorbu, blog vedomú cestu životom.
Rada zodpoviem vaše otázky a poradím. NAPÍŠTE MI.
Želám Vám krásny, požehnaný adventný a predvianočný čas, plný nádeje v lásku.
Vaša Janka & Svetlo Ženy