fbpx

Vráťte svojmu životu život – Posolstvo Márie Matky na august 2019

Milované deti svetla,

Prihováram sa vám opätovne z úrovne svetla a lásky, z miesta kde je absolútny pokoj, mier, harmónia. Takéto miesto aj keď predsa inak, môžete aj vy nájsť vo vašich životoch, keď sa stíšite a naladíte cez svoje srdce na svoju dušu. Je to miesto oddychu, pokoja, liečenia i poznávania. Čím častejšie budete toto miesto vedome vyhľadávať, teda vedome sa prepájať so svojou dušou, tým ľahšie či jednoduchšie budete kráčať životom, pretože pôjdete v súlade so svojim životným plánom duše. Vždy keď sa od neho odchýlite, následne sa upravuje a mení vaša ďalšia cesta. V súlade s vašou slobodnou vôľou.

Uvedomte si, že vašimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami a skutkami ovplyvňujete a riadite svoj život. Preto je veľmi dôležité vedomé myslenie, rozhodovanie i konanie. S vedomím si svojej zodpovednosti za to všetko. Viem, že to nie je vždy jednoduché a väčšina z vás takto nežije, alebo len niekedy si to uvedomujete, ale postupne sa to učíte. Tí ktorí chcú, postupne svoj život menia na vedomý. S ohľadom na seba i druhých.

Čo vám v tom najviac bráni? Spôsob života ktorý žijete zahltený technikou, povinnosťami, prácou, starosťami, riešením chorôb, nerovnocennými vzťahmi…jednoducho presýtenosťou hmoty. Čo vás ďalej odvádza je vaša nesústredenosť, zahľadenosť len na seba alebo opak, len plníte úlohy a priania druhých a na seba si čas neurobíte, nedoprajete si voľný čas a kontakt s prírodou, Matkou Zemou, slnkom a len v uponáhľaných dňoch naháňate samých seba z rôznych príčin a dôvodov. Ste v takom živote šťastní? Naplnení? Určite nie.

Teraz je čas spomaliť, zastaviť sa, oddýchnuť si, „vybrať“ si svoj čas na seba a nasmerovať svoju tvár k svetlu. Venujte svoj čas svojim túžbam a prianiam cez ktoré váš život skrásnie a každé nové ráno pozdravte s radosťou v srdci.

Vráťte milované deti svojmu životu život. Nepremárnite ho tým čo vás od neho odvádza a oddeľuje od vašej cesty duše. Vďačnosťou a chválou nech sú naplnené vaše ústa. Nie reptaním a sťažovaním. Zmeňte pohľad na to čo v živote zažívate, lebo všetko je to dôsledok vašich skorších rozhodnutí. Vašich.

Prichádza čas, je tu, kedy cez ohnivú silu Slnka môžete odovzdať, prepustiť staré programy a očistiť sa, aby ste mohli vstúpiť do nových energií. Uvoľnite to čo vám neslúži, otvorte sa novému aby mohlo vstúpiť a bez strachu prijímajte dary Vesmíru, Stvoriteľa.

A tak sa staň a tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou 31.7.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.