fbpx

Voňajte vôňu lásky – Novoročné posolstvo Márie Matky na 2015

Milované deti svetla,

V pokoji duše prijímajte moje slová.

Vedzte, že stihnete všetko čo chcete. A aj navyše. A navyše vám bude aj pridané. Vo všetkom. V láske, hojnosti, radosti. Neodvracajte tvár od toho, čo si len myslíte že nie je možné. Sami si robíte to, že to nie je možné. Uverte v to, že je to možné. Všetko.

Ste tvoritelia svojho života. Svojich dní i nocí.

Ste myšlienkou i činom.

Ste láskou i svetlom.

Ste požehnaní.

Ste kvetom, čo vonia a kvitne pre všetkých.

Voňajte vôňu lásky. Pokory i milosti. Lebo milosť je dar lásky, pre lásku. V prijatí i odpustení. V súznení sŕdc i duší rozhojňujte lásku o poznanie pravdy vo svetle.

Pokojom v ľúbosti a otvorenosti prijímajte život. V jeho podstate i dôležitosti. Živote v láske a svornosti, harmónií i radosti. Viere, nádeji i dôvere. O poznanie bohatší. O skúšky zrelší a o pravdu múdrejší.

Spravodlivo nakladajte so všetkým čo máte. Akou mierou dávate, takou vám bude namerané.

Nebojte sa, len verte. Verte v prítomnosti prítomnosti. Tu a teraz.

Milujte v prítomnosti, prítomnosť. Otvorte sa v prítomnosti, prítomnosti. Žite. Žite svoj život zasľúbený svetlu. Vo svetle. V láske. V súznení i bázni a pokore. V pokore pred sebou i Stvoriteľom. V tom je hlboká múdrosť.

Vnímajte, rozmýšľajte, pracujte a verte. Náplasti na bolesti sú len náplasti. Uzdravenie prichádza z vnútra srdca. Odpustením, prijatím, pochopením. Tým, rastiete a mocniete.

Nezmýšľajte o sebe zle. Nehovorte tvrdo a neláskavo. Ale v súcitnej láske predchádzajte svoje kroky. Myšlienky i činy. Toto je cesta. Cesta lásky k múdrosti života. Každého roka, dňa, hodiny…

Nech múdrosť srdca, láskavá myseľ a duchovná viera vás sprevádza k svetlu života.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 24.12.2014

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.