fbpx

Voľte svoje cesty v láske – Posolstvo Márie Matky na august 2016

Milované deti svetla,

Prihováram sa k vám v tomto čase prílivu veľkého svetla, lásky i cez Slnko, ktoré svojou vysokou aktivitou pohládza Matku Zem a všetky bytosti žijúce na nej.

Dnešné i nasledujúce dni sú dni brány, cez ktorú budete prechádzať. Prechádzať vedome či nevedome. Táto energetická brána uvedie do pohybu všetky staré energetické vzorce vo vás, čo môže vyvolať množstvo spomienok i nespracovaných bolestí, emócií, pocitov. Nechajte ich vyjsť na povrch, s láskou ich prijmite a následne v bezpodmienečnom odpustení prepustite. Potom nastane úľava, pochopenie a možnosť vzniku nových myšlienok, voľby ciest.

Voľte svoje cesty v láske. V láske srdca, v láske k samým sebe. V úcte k svojmu životu i životu okolo vás. Vedzte, že to čo si zvolíte, pre čo sa rozhodnete je vo vašej kompetencii. Je to vašou slobodnou vôľou i vašou zodpovednosťou. Nikto a nič vás nemôže zastaviť, zlomiť, zviesť z cesty ak to vy sami nedovolíte. Stojte preto pevne na základoch svojej viery. Viery v dobro, viere v Stvoriteľa, ale i vo vás samotných. Vo všetkom je potrebná rovnováha, rovnocennosť a harmónia. Tak ako fungujú vesmírne zákony, funguje aj vaša existencia. Pretože tak ako vo veľkom, tak aj v malom. Ako vo vnútri, tak aj navonok. Ako hore, tak aj dolu. Všetko je so všetkým prepojené a úzko previazané. Preto vždy apelujem na vaše prežívanie, myslenie, rozhodovanie a konanie. Neuvedomujete si tú obrovskú previazanosť, spojenosť a dôležitosť každej vašej myšlienky a vyslanej emócie. Všetko má niekde odozvu a nič sa nestratí.

V láske vás nabádam, aby ste naozaj vedome žili svoj život tu a teraz. So všetkou zodpovednosťou, ale zároveň ľahkosťou a slobodou. Dá sa to. Chce to pozrieť sa aj z iných uhlov pohľadu i nadhľadu. Premietnite si svoj život. Ako žijete, čo robíte. Ako ste spokojní a šťastní? Do akej miery? A ak v živote nenachádzate to po čom túžite, čo chcete, čo vás nenapĺňa, to zmeňte. Vždy je možná zmena, ale zmena v prvom rade vo vás. Nechcite meniť druhých. Sami vojdite do svojho najhlbšieho vnútra. Pomenujte si v ňom samého seba, svoje miesto, úlohu. V láske, pochopení, odpustení, súcite. Prijmite sa takých akí ste a vykročte do nových začiatkov, nového dňa v nádeji, viere, dôvere a láske.

Stojím neustále pri vás deti moje milované a do každého kroku ktorý robíte vám žehnám.

Zlaďte sa sami so sebou, Mnou, Stvoriteľom a vaša vnútorná múdrosť i poznanie vás povedie vpred. Vpred do života plného krásy, zdravia, hojnosti, svetla a lásky.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 1.8.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.