fbpx

Vianočné posolstvo – Mária Matka 2014

Moji milovaní,

Tak ako slnko je na oblohe každý deň aj keď ho nevidíte a svojou žiarou a lúčmi pohládza každé stvorenie na Zemi, tak aj moja láska je neustále pri vás a vo vás.

Každý z vás je iný, so svojou úlohou, tak ako svetové strany i každý stupeň zemepisnej šírky a dĺžky, ste rovnako milovaný mnou i Stvoriteľom.

V celom vašom vnútri nastoľte  mier, harmóniu, lásku, ktorú šírte ďalej.

Tak ako je to v mieste zvané Lurdy. Prišla som tam, aby si ľudia spomenuli. Pocítili a uverili v silu lásky, silu uzdravenia. Láskou sa tam celé národy, celý svet spája. Je to posolstvo mieru, ako sa dá spolunažívať na tom maličkom kúsočku zeme. Je to možný predobraz budúcich rokov. Zmiešané národy, viery, ľudia. Všetci v jednote a láske.

Nech tento sviatočný čas je naplnený láskou, láskou a znova láskou, ktorá prepája všetko a všetkých a vo všetkom len láskou, pretože tá obsahuje všetko čo potrebujete.

S láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 21.12.2013

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.