fbpx

Verte v silu lásky a dobra – Posolstvo Márie Matky na september 2018

Milované deti svetla,

Pozrite sa očami na krásu týchto dní. Vychutnajte si ich, lebo sú zaliate množstvom svetla, lásky, slnka. Spejete každou chvíľkou k rovnodennosti, ktorá ale nie je len o rovnakej dĺžke dňa a noci, svetla a tmy, ale môžete keď sa naladíte, stíšite sa a odložíte denné starosti zažiť aj vo svojom vnútri, srdci rovnováhu, jednotu, splynutie.

Spojte sa s Matkou Zemou, Stvoriteľom, so svojimi predkami, potomkami, teda so všetkým čo „bolo“ pred vami a s tým čo „bude“ po vás, teda so Všehomírom cez svoje srdce. Viďte celú „líniu času“, vaše bytie, vašu cestu i váš život tu a teraz. Splyňte v jednote s láskou so všetkým. Okúste, aké je to byť so všetkým a zároveň si uvedomovať samého seba tu a teraz. Vezte že je to opojný pocit, ale v oznaní pravdy. To samozrejme môžete zažívať nielen v ten jeden deň, ale kedykoľvek. Pre tých, ktorí to nepoznajú – začnite. Pre vás nastal čas.

Cez svetelný stĺp mieru, svetla, pokoja, prijímajte krásu stvorenia a zároveň tvorte aj vy. Svoje myšlienky, svoj život. Vy ste tvorcovia a spolutvorcovia vašich životných situácií. Preto ako myslíte, tak sa rozhodujete, tak konáte a potom tak žijete. Neodsudzujte seba ani iných za váš život. Vy ste tvorcom a preto len vy máte zodpovednosť a možnosť zmeniť to čo vám nevyhovuje. Bez strachu, ale vo viere a dôvere v samého seba. Všetky nebeské sily dobra a lásky sú vám na pomoci ak o to požiadate. Rovnako aj Ja.

Verte v silu lásky a dobra. Budujte mier, posilňujte sa vo viere, aktivujte svoje schopnosti a pretavte ich do reálnych činov. Činov, skutkov pomoci. 

Neumárajte svoje srdcia v bezútešnom zúfalstve, pocitoch vín, strachu, neistote. Tým posilňujete opačnú stranu svetla.

Práve ty milovaná bytosť zodvihni sa z kolien a vstaň. Chop sa pochodne svetla, zasvieť ňou na cestu, osvetli ju, kráčaj po nej a tým osvetlíš cestu aj druhým a tak svojim príkladom pomôžeš ďalším.

Neboj sa, som s tebou. Moja Energia milujúcej láskavosti ťa drží vysoko nad všetkým strachom. Len tomu uver a ži. Ži  život lásky, svetla a pravdy. V pokore nech cez tvoje srdce hľadia oči k svetlu a tvoje nohy kráčajú po Matke Zemi. Tak naplníš svoje poslanie.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  2.9.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.