fbpx

V posvätnosti lásky vkladajte svoje srdcia do rúk druhých -Posolstvo Márie Matky na júl 2018

Milované deti svetla.

Láska v jednote je zdroj všetkého poznania v tu a teraz.

Tak ako v grále je obsiahnutý duch lásky a všetkého, všetkého čo tvorí aj nový život, tak aj vy pite lásku svätého grálu, aby ste v jedno splynuli. V tom momente nastane spojenie v jednote, ktorá obsahuje všetko, tak ako kvet života. Z ničoho – z ničoty povstalo všetko, ale to „nič“ je všetko. Preto je všetko vo všetkom a zároveň v ničom. Zamýšľajte sa nad obsahom týchto slov, pretože v nich pochopíte zmysel života, stvorenstva a bytia. To „nič“ je hybná sila , tak ako láska, ktorá je všetkým, lebo to je začiatok i koniec. Alfa i omega. Preto sú vesmírne zákony navzájom prepojené a previazané vzájomne ale aj s vami, každou bytosťou.

V posvätnosti lásky vkladajte svoje srdcia do rúk druhých. Nie aby ich držali, ale vzájomným darovaním  a dávaním si ich sa obohacovali, vzájomne sa v úcte prijímali a s vďačnosťou spolu tvorili.

V jednote lásky, ktorá je jedno (jednota) napĺňajte svoj obsah – svoj grál, svoj život, svoje bytie. Cez hmotu pozdvihnite ducha. Cez plameň lásky nech vyviera a vyrastá kvet v špirále trojjedinosti, cez ktorý  tvorí kód života. Nové bytie.

Nech je požehnané vaše bytie.

Nech rastie vaša viera tak ako nádej.

Nech kráčate po chodníkoch slávy a chvály duše, nie tela.

V hojnosti nech oplývate darmi.

V kráse a žiare slnka svieťte na cestu sebe i druhým.

Kráčajte po ceste spravodlivosti a vaše  nohy s nepotknú. Vedzte, že ste milovaní tak ako sú milované  všetky bytosti, lebo sú tvorené a stvorené z lásky a svetla.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou v Le Mont-Saint-Michel vo Francúzsku 11.6.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.