fbpx

V pokore srdca kráčajte životom -Posolstvo Márie Matky na február 2018

Milované deti svetla,

Prihováram sa k vám v tento silný splnový čas, kedy je čas nahradiť niečo staré novým. Nie v zmysle výmeny, ale pustenia, prepustenia, proste utvorenia priestoru pre nové. Zároveň v tom je veľmi dôležitý zámer. Jasnosť zámeru. Ujasnite si to čo chcete, nie to čo nechcete a zamerajte sa na cieľ. Potom tam upriamte a venujte všetku silu svojich myšlienok, pocitov, emócií, akoby až reálnu predstavu. V tom vytrvajte, nepochybujte, verte a v živote postupujte vpred krok za krokom. Tak môžete vytvoriť čokoľvek .

Neplaz sa v prachu milovaná bytosť na kolenách pred druhými, ale v pokore srdca kráčaj životom. Tak ti nik neublíži, pretože ty si svojimi postojmi „premohla“ ego. Zároveň napĺňaj svoje srdce nie prchavým „šťastím“, ale rovnováhou, vyrovnanosťou, múdrosťou, vnútornou silou, pretože toto ti prinesie skutočnú hodnotu „šťastia“, ktoré v podstate nemusíš a nebudeš hľadať. V stave rovnováhy a jednoty tam proste je.

Skúste sa najprv v tento „jednoduchej“ harmónií bytia postupne pozerať na ostatné ľudské bytosti, bytosti prírody i všetky bytosti žujúc na Matke Zemi. Potom si jednotlivo akoby privolávajte v predstave ľudí, s ktorými máte nejaký problém, konflikt. Skúmajte v tú chvíľu svoje emócie, pocity. Nerozoberajte, len pozorujte a skúste pomenovať to čo cítite, vnímate. Tak si prejdite celú rodinu, priateľov, kolegov, susedov, národy, Matku Zem. Tam, kde vám vystala akákoľvek negatívna reakcia, vráťte sa k nej. Prijmite ju, lebo je to váš pocit, emócia, myšlienka. A ak máte dostatok sily, ochoty i presvedčenia s tým pracovať, pokračujte ďalej.

Vytvorte si v svojej predstave toho človeka buď v nejakej pozitívnej situácií, alebo si uvedomte za čo si ho môžete vážiť. Uvedomte si jeho hodnotu a rovnocennosť s vami. Naozaj nik nie je viac, ale ani menej. Každý ste jedinečný, ale zároveň rovnocenný. Toto poznanie je vaša sila i slabosť zároveň, pretože hodnotíte, posudzujete, odsudzujete. Podvihnite svoj silu v chápaní poznania, aby ste uvideli pravdu. Uvidením a uvedomením, si svojich postojov ich môžete zmeniť a tak vniesť do svojho života zmenu. A sme na začiatku, u zámeru.

Začnite ale vždy od seba. Nie druhých. Čo, kto, komu, mne, ale ako „JA“ a môj vzťah, postoj k samému sebe, potom druhým a okoliu. Tak postupne uvoľníte  putá strachu, nedôvery, hnevu a neodpustenie na odpustenie a pustenie. Vaše srdce a duša po tom volá. Počúvajte ju.

Ja som so svojou Energiou milujúcej láskavosti neustále pri vás.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.1.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.