fbpx

Ukotvujte silu lásky i milosti vo vašich srdciach -Posolstvo Márie Matky na apríl 2015

Milované deti svetla,

Prihováram sa k vám dnes, v čase prúdenia veľmi silných vesmírnych energií. Energií lásky obnovujúcich živosť vašich buniek, tela, vedomia i poznania.

Nikdy to už nebude také ako pred tým. Nasledujúce dni a týždne budú toto svetlo vo vás ukotvovať. Preto maximálne otvorte svoje srdiečka tomuto prúdu lásky. Je to ako tekúci prúd vody, v ktorom každá kvapka obsahuje plnosť života. Tak aj každý váš nádych vnáša do vášho tela obrovské množstvo svetla lásky. Pracujte preto vedome s dychom, ktorý je dych života.Nádychom nasávajte energie lásky a krátko zadržte dych. Tam, v tú chvíľu si uvedomte, ako toto svetlo sa rozlieva po vašom celom tele. Ako sa dostáva do každej bunky ktorú vyživuje, láska i chráni. Výdychom vychádza von požehnanie vďaka všetkému stvorenstvu ako v nebi, tak i na zemi. Je to cyklus, ktorý sa neustále opakuje. S každým vdychom a s každým výdychom vkladáte nielen do svojej mysle, srdca, vedomia, ale aj do vedomia ľudstva stále väčší kúsok svetla lásky. Čím častejšie budete vedome dýchať a tak rozdávať, rozširovať či vkladať svetlo lásky svetu a životu, tým viac svetla a lásky sa ukotvuje na Matke Zemi, v ľuďoch, bytostiach.

Zažívajte čo najčastejšie toto prepojenie, lebo tak sa násobí sila lásky. A sila lásky je to najväčšie a najviac čo môžete dávať sebe i druhým. Je v nej život, je v nej radosť, je v nej hojnosť, je v nej zdravie, je v nej harmónia bytia. Je v nej zároveň odpustenie i milosť. A dar milosti je darom pre všetkých. Nikto a nič nie je viac či menej. Nikto nie je odsúdený na neodpustenie, ak si to nezvolil. Milosť je pre každého tu a teraz. 

Preto milovaní, verní pracovníci svetla, nadchádzajúci čas je pre vás dôležitý. Ukotvujte seba, ukotvujte silu lásky i milosti vo vašich srdciach. Pomáhajte si navzájom k spolupatričnosti, ku kolektívnemu navyšovaniu vibrácií lásky. Máte na to nástroje, ktoré už poznáte. Napojte sa na ne cez svoju dušu, srdce, cez vedomé dýchanie. Vysielajte svojou žiarou energiu lásky, jednoty, ktorou vzájomne prepojíte a tým prenastavíte vibrácie strachu na lásku. Každý jeden môžete mať na tom svoj podiel. Vedzte, že nie ste na to sami.

Svetlo, ktoré je podstatou energie lásky je svetlom tvorenia StvoriteľaJe najvyššou podstatou. Ste oveľa viac ako si myslíte že ste. Ste nositeľmi tohto kódu. Preto je dôležité, aby ste to pochopili, prijali a vedome sa so svojou podstatou spájali. Vo viere a láske, s vedomím DARU MILOSTI.

Nech vaša láska vložená do každej myšlienky vykoná dielo pre ktoré ste sem prišli.

S nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 20.3.2015

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.