fbpx

Ukotvite sa v láske svojho srdca – Posolstvo Márie Matky z Lúrd na október 2015

Milované deti svetla.             ,

Posilňujte sa vo viere pravdou.

Neklaňajte sa falošným bohom. Verte svetlu. Jeho podstate, kvalite. Vyjdite z ilúzie klamu. Otvorte oči a viďte. Viďte čo je klam a čo pravda. Uvedomte si čo je vaše vlastné a čo cudzie.Diferencujte. Nepreberajte bezhlavo tzv. pravdy iných.Každý máte svoju ale i univerzálnu. Načo hľadáte v okolí? Hľadajte v sebe. V svojom srdci. Vaše srdce vám vždy povie.

Svetu vládne faloš, podvod, klamstvo. Ale vy máte svetlo, ktoré to dokáže prežiariť. Tým je láska. Čistá, bezpodmienečná.

Milovaní,

prinášam vám do ďalších dní veľa svetla lásky. Prečisťujem vašu cestu, otváram ju a pomáham vám. Ste bytosti svetla. Vezmite túto pochodeň vedome a neste ju. Neste ju pre seba, druhých, pre svet. Pochodeň lásky z lásky. Pochodeň pomoci a služby.

Tak ako prúd vody tečie a očisťuje, posilňuje a povznáša, tak aj vy svoje svetlo ukotvite láskou v chráme svojho srdca.

Voda je ako prúd života. Tečie, má svoje zákutia, plytšie i hlbšie koryto, nesie na svojich vlnách vtáctvo a vo svojich vodách ryby. Prejavuje svoju silu i slabosť. Obohacuje sa žiarou Slnka i svitom Luny. Za každého počasia i ročného obdobia trpezlivo plní svoju úlohu. Vyživuje Matku Zem, prírodu, korene stromov, rastlín. Prejavuje svoju silu keď je rozbúrená po búrke i kľudnou hladinou upokojuje Matku Zem.

Voda je život. Voda je dar. Chráňte ho tak, ako svoj život, ktorý je rovnako dar. Dar lásky z lásky.

Prevezmite spravodlivosť do svojich rúk. Spravodlivosť nie podľa svetských kritérií a zákonov. Spravodlivosť srdca. Spravodlivosť lásky a v láske. Spravodlivosť lásky je spravodlivosť pravdy. A pravda je múdrosť. Múdrosť je poznanie a v poznaní je skutočné svetlo všetkého a vo všetkom. Preto keď súdite, odsudzujete niekoho či niečo, nie ste vo svetle. Neznamená to, že máte so všetkým súhlasiť. Máte právo a niekedy aj povinnosť nesúhlasiť a konať. Vyjadrenie nesúhlasu nie je súdenie.

Buďte láskaví. Láskaví k sebe i druhým. Vyjadrujte súcit. Nie ľútosť. Ponúknite svoju účasť. Poskytnite pomoc. Pomôžte. Ale neodsudzujte, neposudzujte, neohovárajte a netrestajte. Prekonajte svoje obmedzenia a zažiarte krásou. Krásou svojej duše, i srdca. Jednoducho láskou.

Buďte všímaví k svojim emóciám, pretože tie vám povedia o vás kde ste, v čom ste.

Milovaní láskou najvyššieho stvorenia,

skláňam sa pred vami a rozprestieram svoj plášť lásky pred vás a na vás. Sme všetci jedno v láske. Dnes sa k vám prihováram prostredníctvom súcitnej lásky, ktorú vo vašich srdciach vzbudzujem. Žite ju vo všetkých rovinách bytia. Ako k sebe, tak i k druhým, tak i k celému stvorenstvu.

S nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 28.9.2015 v Lurdoch, Francúzsko

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.