fbpx

Svojou farbou duše vysielajte posolstvo lásky- Posolstvo Márie Matky na júl 2015

Milované deti svetla,

v tento slnkom, svetlom a láskou zaliaty deň vás pozdravujem. Počnúc dnešným dňom slnovratu sa završuje určitá etapa a otvára nová. Ide o energie, ktoré svojou silou vám napomôžu otvoriť ešte viac vaše srdce, myseľ, vedomie pre pochopenie a poznanie vo vašom živote. Prichádza svetlo nového poznania, ktoré rozžiari vašu auru, váš energetický potenciál sa zmení, zvýši a vy budete mať možnosť zažívať nepoznané.

Preto sa nečudujte ničomu čo vám bude vstupovať do života. Ak sa odovzdáte vedeniu, prúdu, otvoria sa vám nové brány a obzory. Zvýši sa vaša citlivosť, vnímavosť, intuícia. Budú vám zrazu samozrejmé určité pravdy, pradávnu múdrosť a budete veľmi vnímať a pochopíte čo je a čo nie je pravda v holej skutočnosti. A to na rôznych rovinách – úrovniach. Nie len v tom čo druhý hovorí.

Počúvajte deti moje to čo vám hovorí srdce. Nie rozum. Naučte sa prijímať seba samých takých akých ste. Bez prikrášľovania, pretvárky,nadhodnocovania, ale aj ponižovania či falošnej pokory. Učte a naučte sa počúvať farby vašej duše. Zvuky a hudbu vašej duše. Každého je krásna a neopakovateľná.

Predstavte si hudobnú stupnicu i farebný dúhový kruh, kde každá farba má svoj tón. Vaša duša presne vie ktorá kombinácia patrí práve jej. Táto vibrácia svetla vás v podstate identifikuje a odlišuje. Predstavte si aká je obrovská farebnosť ľudstva, ktoré hrá ako obrovský symfonický orchester. Aj keď každý inak, predsa zladene, lebo podstatou každej duše je láska. Niektoré skupiny duší majú niektoré tóny i farby spoločné. Tie vás k sebe priťahujú, pretože je vám tam niečo známe. Máte niečo spoločné, niečo čo v svojom hlboko vnútri poznáte.Je to veľmi zvláštna a krásna „podívaná“ ako sa potom tieto farby a tóny premiešavajú, menia vibrácie, silu, pretože si vzájomne niečo odovzdávate i prijímate. Napriek tomu svojou podstatou ostávate.

Ostaňte sami sebou aj vo vašom živote. Stojte na pevných základoch viery, lásky, nádeje. Stojte vo svojej sile, slobode a vedomí si svojej podstaty. Stojte vo svetle, žiare pre seba i druhých. Svojou farbou duše vysielajte posolstvo lásky.

S nekonečnou láskou

Mária Matky

Prostredníctvom Janky Bálintovej 21.6.2015

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.