fbpx

Svojim srdcom stráž svoju múdrosť, poznanie v láske-Posolstvo Márie Matky na august 2018

Milované deti svetla,

Počúvajte dcéry a synovia Sionu. Prišiel čas a zároveň čas sa vracia.

Slnkom zvlažujte svoju tvár a mesiacom osvecujte svoju cestu. Nie temnotou, ale svetlom. Cez jemné lúče strieborného trblietavého svitu hľaďte vpred, pretože cez silné lúče slnka cestu neuvidíte.

Len v tichosti, pokore a službe môžete svoju cestu odvíjať ako ste si určili. Svojim zámerom ju posilňujte a v láske žite.

Nepodceňujte silu tmy, ale zároveň nepodliehajte strachom, pretože on vás rýchlo zastaví a z cesty odvedie. Má na to nespočetne veľké množstvo možností, úskokov, zákerností. Vy len kráčajte vpred po ceste lásky, ktorá je nadovšetko, stojí nad všetkým a preto ju chráňte aj za tú najvyššiu cenu. Vedzte že nezablúdite, lebo láska zvíťazí…

Láska má najväčšiu moc, lebo len ona všetko dokáže. Nič ju nemôže poraziť. Viera a dôvera sú preto základ pre vaše vytrvanie.

Ty moja milovaná bytosť, duša. Každá ste rovnako dôležitá, potrebná. Rovnocenná. Každá so svojimi individuálnymi úlohami, darmi, cestou života. Je to cesta požehnania. Je to cesta lásky. Je to cesta života. Života v pravde. Preto ju nasleduj a ži.

Pozdvihni svoje oči k nebesiam a svojimi nohami stoj pevne na zemi. Svojim srdcom stráž svoju múdrosť, poznanie v láske. Láskou sa rozhoduj, s láskou konaj a v láske spočívaj.

Nech každý tvoj dych je naplnený láskou, lebo v ňom budeš splývať na veky.

Kto má uši na počúvanie nech počuje.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  v Rhodos 6.8.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.