fbpx

Ste spojení láskou – Posolstvo Márie Matky na marec 2014

Milované deti svetla,

Prichádza ďalší mesiac roku 2014. Je to mesiac prichádzajúcej jari, jarného slnovratu i obdobia prílivu veľmi silných, nových energií. Pripravte sa na ne.

Ako? Tak, že sa vnútorne napojíte na svoje srdce, prepojíte so svojou podstatou, dušou, požiadate Stvoriteľa, duchovných pomocníkov o vedenie a otvoríte sa na prijímanie i prijatie toho čo k vám prichádza a bude prichádzať. Práve obdobie jarného slnovratu je obzvlášť silné a dôležité. Znamená pre vás veľkú možnú zmenu. Prílivom týchto energií sa otvárajú ďalšie energetické kanály prúdov svetla, ktoré vnášajú do vášho energetického poľa nové frekvencie. Tieto frekvencie, ich vibrácie vo vás následne či už ich prijmete vedome či nevedome budú pôsobiť a pre tých, ktorí sú vnútorne otvorení budú o to silnejšie pracovať. Je to ale čas lásky, ktorá k vám prúdi nekonečnými lúčmi farebného dúhového svetla, ktoré na Zem , prírodu i vás dopadajú a prebúdzajú. Ste deťmi Zeme i Slnka. Ste spojení láskou, frekvenciami najväčšej žiary, najsilnejšej emócie, najmocnejšej sily tvorenia.

Osloboďte sa od strachov, závislostí, bolestí, nedostatku, lebo to si tvoríte sami. Premeňte to na radosť, zdravie, hojnosť, harmóniu. Ako? Tak, že budete hlásať svetlo a žiť v svetle.

Svetlo znamená život. Svetlo znamená pravdu. Svetlo znamená lásku. A keď je všetko zaliate svetlom, je to zaliate láskou a iné tam nemá miesto. Naučte sa vnímať krásu vo všetkom. Aj v šedi dňa i tmy noci. Všade napriek tomu žiari svetlo lásky. Je potrebné pochopiť rozdiely tmy a tmy, ale i falošného svetla. Nenechajte sa ovplyvňovať či zvádzať druhými v dôsledku ich strachov i negativity. Udržujte v sebe svetlo svojho poznania vo svetle lásky. Ste sviecou i majákom v týchto časoch. Žiarte moji milovaní. Ja vám v tom pomôžem, ako aj nespočet ďalších duchovných Majstrov, sprievodcov, pomocníkov. Nikdy nie ste sami. To vedzte. Spoločne tak rozširujeme nové vedomie svetla a lásky na Zemi. Držte sa ho a nezídete z cesty.

Ja, Mária Matka som  vami a obaľujem vás svojou Energiou milujúcej láskavosti v nekonečnej a neuhasiteľnej láske.

A tak to je.

Milujem vás.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 26.2.2014

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.