fbpx

Ste nositeľmi lásky – Posolstvo Márie Matky na december 2013

Moje milované deti.

Blíži sa posledný mesiac v roku 2013. Tento rok bol plný udalostí ako vo vašich životoch, tak aj v celom vesmíre a drahej Matke Gai.

Na konci roku sa zastavte a rekapitulujte. Neľutujte, neposudzujte, ale prijmite to čo bolo. Tešte sa a ďakujte. Všetko čo ste zažili a prežili ste si sami pritiahli. Ako skúsenosť a zoberte za to zodpovednosť. Prišlo aj  k veľkým posunom, ktoré si možno ani neuvedomujete. Buďte za to vďační. Vaša duša sa pozdvihla cez vaše duchovné srdce, pretože ste mnohí prišli k novému poznaniu i rozmachu vášho vnímania. Možno sa vám dejú neobvyklé veci, ktoré zatiaľ nechápete, ale je to súčasť vášho postupu, posunu, transformácie.

To čo je dôležité pre tento mesiac je, aby ste si vypočuli hlas svojho srdca. Precítili, zamysleli sa nad tým čo ste sa dozvedeli, prehodnotili následne svoje životy, vzťahy, svoje postoje, rozhodnutia a pokiaľ to nerezonuje v harmónii, urobili zmenu, alebo aspoň pripustili možnú zmenu. Je to ale na vašom slobodnom rozhodnutí.

Bude zimný slnovrat, ktorý vás nabáda k jeho precíteniu práve aj v dobe sviatkov. Je to zvláštny čas. Nielen preto že sú ľudia k sebe milší, štedrejší, ústretovejší, láskyplnejší, ale sú aj veľmi blízko  vás naše duchovné energetické polia, sily. Tým že cítime príliv lásky a radosti, ktoré zvyšujú  vibrácie ľudstva, Zeme, môžeme ešte silnejšie pôsobiť a pomáhať otvoreným srdciam a dušiam na ich ceste, postupe.  K dispozícií sú celé zástupy anjelov, majstrov, bytostí svetla. Preto tento čas využite na to, čo chcete v ďalšom období či roku robiť, zmeniť, na čom pracovať. A čo si zhmotniť do reality tu a teraz.

Aj ja vám so svojou Energiou milujúcej láskavosti a neustálou prítomnosťou  svoju náruč otváram pre čokoľvek čo potrebujete a požiadate ma.

Ste nositeľmi a pracovníkmi svetla. Neustále. Vaše svetlo žiari a každé jedno svetielko vidíme a posilňujeme ho svojim svetlom.

Neupadajte do beznádejí, strachov, smútku, pretože tým si ho oslabujete. Aj keď prežívate lekcie ktoré sú pre vás ťažké vedzte, že nikdy nie ste sami a sme pri vás a zahŕňame vás láskou.

Ste poslami svetla i mieru.

Ste nositeľmi lásky.

Ste tými, ktorí nesú Svetlo Novej Zeme. Nového vedomia lásky na Zemi.

Ste bytosti, ktoré pomáhajú  niesť na Zem novú energiu, nové chápanie významov ako je láska, sloboda, život, smrť, pravda…

Prinášate Zemi nové frekvencie, ktoré ju liečia a pomáhajú. Nemyslite si, že ste bezvýznamní v tomto procese. Ste vzájomne prepojení a preto všetci rovnako dôležitý.

Váš postoj, vaše myslenie, vnímanie, poznanie, to ako žijete, čo šírite okolo seba, to všetko ovplyvňuje všetko a všetkých navzájom.

Máte obrovskú silu, silu lásky, moc, ktorá dokáže roztopiť a zohriať aj tie najtvrdšie ľudské srdcia. Tak ako každý lúč Slnka. Ste deti Svetla, preto túto moc máte. Využite to. Používajte túto silu, ktorú celé ľudstvo potrebuje. Vysielajte ju do všetkých končín Zeme, ku všetkým ľuďom, bytostiam, prírode, zvieratám, rastlinám, do nehostinných či ťažko skúšaných krajín, situácií, ľudských životov, rodín.

Môžeme to urobiť spoločne.

Zavrite oči, chvíľu pokojne dýchajte a predstavte si, ako z vášho srdca vyrastá nádherný ružový kvet, ktorý sa rozvíja a otvárajú sa mu lupene. V jeho strede je kalich, z ktorého prýšti zlatoružový teplý prúd lásky, ktorý nepretržite ako gejzír začne striekať do všetkých strán, ako fontána. Ja som v každej jednej jeho kvapôčke. Čím viacej dýchate a viac vyžarujete lásky, tým ďalej a ďalej tento prúd dosahuje. Predstavte si Matku Zem na ktorú tento gejzír lásky strieka a kvapky dopadajú presne na tie miesta či na tých ľudí, krajiny, kde je to potrebné. Môžete si predstaviť konkrétne krajiny, ľudí, situácie, alebo aj všeobecne. Nechajte tento gejzír lásky prúdiť až kým nebudete cítiť, že na tento okamih stačí.

Vracajte sa k tomuto častejšie, pretože liečenia láskou nikdy nie je dosť. Zároveň tým liečite aj sami seba, otvára vám to srdce a napĺňa láskou, hojnosťou, zdravím, harmóniou.

Pamätajte, že láska je jediný prostriedok, ktorým môžete oslobodiť, zmierniť, uzdraviť a premôcť temnotu, strach.

Nech vám svetlo lásky svieti moji milovaní neustále vo vašich srdciach.

Milujem vás  materskou, božskou a bezpodmienečnou láskou.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 27.11.2013

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.