fbpx

Spojte sa v jednote vedomia lásky – Posolstvo Márie Matky na december 2015

Milované deti svetla,

spojte sa v jednote vedomia. Vedomia lásky. Vedomia úcty i pokory.

Pokora neznamená len kľačať v bázni, ale v hlbokej sile poznania vzdať úctu, vďačnosť i lásku. Pokora nie je slabosť. Pokorné srdce veľmi miluje. Uvedomte si túto silu. Prečo vám toto kladiem na srdce? Pretože práve v dnešnej dobe ktorá je pre vás veľmi náročná je zároveň skúškou vašej sily, pokory a zároveň udržania vnútorného mieru. Ó ako je veľmi dôležitý. Rozdávajte mier srdca do celého sveta i života.

Vstúpte s oslavou do tohto času lásky a svetla. Prichádzajú dni, kedy budete môcť zažívať veľký príliv svetla, aj keď Matka Zem je v období oddychu. O to viac Matku Zem milujte. Pomáhajte jej vo všetkých rovinách na ktorých dokážete pracovať. Vylaďujte a zlaďujte sa s ňou. Dýchajte spolu s ňou. Prijímajte jej pokoj i mier ktorý sa potom rozhostí aj vo vás. Prichádza obdobie ticha, kedy sa môžete samostatne či spoločne nalaďovať na tieto vibrácie. Vibrácie tichej lásky, ale nie slabej. Rozhostené ticho, v jeho jemných nuansách vám umožní počúvať jemný hlas vašej duše. Započúvajte sa do ticha svojej duše. Vždy v nej nájdete hlboký pokoj a lásku, ktorá vás povedie vpred. Vaše kroky nech vedie dobrota, pokora a láska. V sile, jednote i uvedomení si pravdy.

Nech je pre vás obdobie ktoré prichádza príchodom nového poznania lásky ako o vás, tak i o druhých. Nech pre vás svieti svetlo lásky a roztápa bolesti sŕdc i tiel. Prijmite požehnanie plynúce cez vibrácie svetla a lásky do každej vašej bunky, dňa i života.

Vysielajte preto zo seba vďačnosť za svoje dary a život práve tu a teraz. Za dar života. Pretože to, že žijete, vnímate, cítite, počujete, vidíte, je dar, cez ktorý máte možnosť získať poznanie, šíriť dobro, pokoj, mier, lásku, rozdávať úsmevy i radosť, pomáhať tým ktorí to potrebujú, deliť sa o to čo máte a napĺňať svoje poslanie na Zemi, pre svoj rozvoj i rozvoj ostatných rovín vedomia.

Uvedomte si, čo všetko máte, kým ste, čo ste a prečo ste tu. Ste časťou Stvoriteľa a zároveň všetkého a všetkých. Tvoríte jednotu vo vedomí lásky láskou. Sústreďte sa na svoj zámer, úlohu i cieľ.

Ja, Mária Matka som neustále pri vás, žehnám vám, pomáham a milujem nekonečnou láskou. Oddajte sa mojej Energii milujúcej láskavosti ktorá je pre vás darom. Darom lásky z lásky.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 30.11.2015

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.