fbpx

Splývajte na vlnách lásky -Posolstvo Márie Matky na máj 2017

Milované deti svetla,

prichádzam opäť a znovu ku vám, do vašich životov. Do každého rána i do každého dychu svojou Energiou milujúcej láskavosti. Cez ňu sa spájame a stávame sa jedno. Váš dych je nosič svetla do vašich buniek. Čím viac prijímate lásku, svetlo, tým viac rozžiarujete svoje bunky, telo. Preto vedome dýchajte lásku. Vedome nadychujte svetlo, ktorým zároveň ste. Splývajte na vlnách lásky a kúpte sa v jej svetle.

Nezatemňujte svoje telo strachom, ktorý vás potom pohlcuje a živí sa z vás. Utvorte v sebe, vo svojom srdci membránou lásky ochranu. Ochrana ktorá vás neoddeľuje od druhých, ale chráni pred vonkajšími negatívnymi vplyvmi.  Je to o vašom nastavení a prenastavení úrovne vašej vibrácie cez srdce, ale aj vedomia, poznania, múdrosti. Pretože keď vedome a vo vedomom žití a rozhodovaní budete pevní, ale aj v láske a súcite k sebe i druhým, s vnútornou slobodou, zjednotením a upevnením, vtedy už nebudete „musieť“ riešiť mnohé problémy ktoré dnes máte. Neznamená, že sa veci prestanú diať, ale vy budete v úplne inej rovine a s nadhľadom, síce v láske a z pozície odstupu budete vidieť a vedieť veci riešiť, alebo necháte plynúť. Prestanú vás mnohé veci zraňovať, vyvádzať z rovnováhy. Budete v plnom prežívaní života si uvedomovať jeho krásu a neobmedzené možnosti. A aj tento čas v ktorom teraz ste je k tomu plne naklonený. Je len na vás čo ste ochotní urobiť, kam sa posunúť, čo zmeniť, prepustiť.

Nabádam vás v najhlbšej či najvyššej čistej láske ku kroku vpred. Od tohto momentu čo toto posolstvo čítate. Z hlboka sa nadýchnite, prepojte sa s úrovňou srdca a  nahlas si povedzte.

„Ja……., tu a teraz odovzdávam, odpúšťam a prepúšťam  zo seba všetko (môžete aj vymenovať) čo mi bráni v postupe, posune na mojej ceste svetla. Žiadam a prijímam, aby moje fyzické telo, moje staré schémy, postoje, emócie, pocity, prešli premenou pre moje najvyššie dobro a nabrali energiu lásky do každej mojej najmenšej čiastočky môjho bytia. S láskou, vďačnosťou i pokorou to prijímam. Tak sa staň a tak to je. Tu a teraz.“

Zopakujte to viac krát. Pokračujte do vtedy, až pocítite vo svojom vnútri, srdci, najprv úľavu, potom pokoj až do pocitu keď pocítite akoby rozliate teplo lásky a šťastia v srdci a celom tele.

Nech sú vám tieto slová pomocou v začatí či pokračovaní vašej úlohy, vašej cesty životom, ktorú ste si vybrali. Ja som pri tom neustále s vami a pomáham vám. Preto ma vždy zavolajte aby som mohla silnejšie či pevnejšie uchopiť vaše srdiečko i svetlo vašej duše.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 29.4.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.