fbpx

Sme v jednote bytia v láske. Posolstvo Márie Matky na august 2013

Milované deti svetla,

Vítam vás v tomto krásnom čase, ktorý je vám na tejto Zemi daný a darovaný. Máte toho veľa čo prijať i spracovať.

Nadchádzajúci mesiac je veľmi dôležitý i silný na prichádzajúce energie. Otvorte sa im, pretože to čo prichádza bránou vám nielen prenastaví a zmení  vaše fyzické telá , ale preladí na inú hladinu vibrácií. Môžete to mnohí vnímať až nepríjemne vzhľadom na fyzické potiaže, ale tie pominú. Môžete byť zvýšene unavený, podráždený, alebo zvýšene aktívny. Vtedy sa uzemňujte, viac prepájajte s Matkou Zemou, svetelnými bytosťami či mnou. Veľmi rada vám pomôžem a prenesiem ako na ružovom lupeni ľahko a s nekonečnou láskou.

Je to mesiac zároveň aj o očiste. Tým že mnohé zanecháte za sebou, vyriešite, prečistíte a ukončíte, oslobodíte sa. Môže sa to týkať vzťahov, práce, rodiny. Ale predovšetkým je to o vás, vašom postoji k sebe samému. Buďte voči sebe poctiví, úprimní  a  zamyslite sa nad svojim životom, pôsobením tu a teraz na Zemi. A hlavne to precíťte, ako s tým rezonujete. Máte voľbu. Voľbu zmeny či zotrvania v tom čo ste, čo žijete. Mnohí ste nerozodní, či na rozhraní, pokraji zmien. Nebojte sa ich, pretože vám otvoria nové možnosti. Ak vás srdce vedie a nie ego, nepomýlite sa. Dôležitý je úmysel pre ktorý to robíte a aký máte cieľ. Je to pre vaše dobro, blaho, ale má to aj širší význam, pretože všetko je prepojené vzájomne.

K svojim rozhodnutiam nás bytosti zo svetla môžete kedykoľvek zavolať. Čakáme na vašu žiadosť o pomoc. Každý máte svoju vlastnú úlohu, ktorá nikoho nie je väčšia či menšia. Aj akákoľvek myšlienka, modlitba ktorou smeruje vaše srdce v láske ku každému či celému stvorenstvu posilňuje a podporuje celý proces vzostupu. Každý ste dôležitý. Tak ako každá kvapka vody dažďa ktorá dopadne na zem a ovlaží rastlinku či očistí zem, tak každá jedna bytosť môže svojim pričinením pomôcť k záchrane či pomoci druhému a to na akejkoľvek úrovni.

Počúvajte sa vzájomne. Počúvajte, kto vám čo hovorí. Aká je vaša reakcia, aké vibračné vlny idú z vás? Nech je vaše ucho láskavé, pretože súcitná láska ktorá vyviera z vášho srdca oblažuje vaše vnímanie o druhých, dokážete ich pochopiť, počúvať i vypočuť. Aj vy sa milujte súcitnou láskou. Buďte silní. Vaša sila pramení taktiež z vášho srdca, ktoré silou lásky bije ako zvon. Čím silnejšie, tým hlasnejšie.

Nekritizujte sa, neubližujte si, neobmedzujte sa, lebo ste časťou dokonalého Stvoriteľa. A všetko čím prechádzate je dočasné. Učíte sa zodpovednosti.

Veľa oddychujte a spájajte so svojou najvyššou podstatou. Každého jedného z vás milujem láskou presahujúcou rozmer vášho chápania. Sme v jednote bytia v láske. Precíťte si toto naše spojenie cez tento symbol. Je to nová forma vnímania lásky. Lásky nielen so mnou, ale s celým vesmírom, v ktorom sa teraz uskutočňujú, vytvárajú a otvárajú  nové paralelné formy existencií vedomia duší v láske, svetle. Je to ako pomôcka pre uľahčenie vysokovibračného prepojenia cez vedomú na nevedomú úroveň. Pôsobí ako energetický, vibračný katalyzátor, čiže urýchľovač.

Môžete ho nosiť na sebe, mať zavesený či položený v priestore ako žiarič tam kde sa nachádzate. Môže byť pomocníkom na vašej ceste za  novým poznaním a poznávaním inej kvality lásky, ktorú môžete len precítiť. Ponúkam vám v tom pomoc. 

Milovaní, Ja Mária Matka vám s láskou v slobode posielam lúče mojej lásky Energie milujúcej láskavosti ktorou vás pohládzam i obaľujem. Ste bytosti svetla, tak podľa toho žite.

So žehnajúcou láskou

Mária Matka

prostredníctvom Janky Bálintovej 25.7.2013

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.