fbpx

Slúžte službou lásky – Posolstvo Márie Matky na apríl 2016

Milované deti svetla,

Zaplavujem vás mojou ružovo-diamantovou Energiou milujúcej láskavosti nielen v týchto dňoch, ale neustále. Robím tak v najvyššej láske, ktorú som schopná pre vás vysielať a darovať vám. Vedzte, že je to vždy len pre vaše najvyššie dobro. Preto aj pri jej prijímaní si toho buďte vedomí.

Vedomí buďte ale v celom vašom živote. V každom okamihu. Je to veľmi dôležité, pretože prítomnosť tu a teraz vo vedomom žití vám pomôže nielen k uzemneniu, reálnom živote, ale k vedomému poznaniu o tom kým ste, čo robíte a kam kráčate, smerujete. A toto vedomie a poznanie vám práve pomáha vytvárať budúcnosť.

Nežite v budúcnosti pre budúcnosť, ani minulosti pre minulosť, ale v prítomnosti pre prítomnosť. Uvedomte si tieto línie, ktoré vás veľmi ovplyvňujú. Uvedomte si, čomu naozaj žijete. Čo vás dobehlo, čomu dôverujete, do čoho vkladáte nádej a zároveň vieru. Súčasne si ale aj pomenujte prečo tomu či onomu žijete, čo vás prenasleduje a čo chcete zmeniť. Vždy je čas na zmenu, transformáciu. Vždy môžete začať tzv. znova. Ukončiť staré, prepustiť, odpustiť, oprostiť sa a s láskou v srdci vstúpiť a otvoriť sa novému. Každý máte svoju cestu, svoje úskalia i vzostupy. Všetko je pre vás možnosťou, ktorú buď využijete, alebo nie.

Poznanie je dar, ktorý uvedomením si sa stáva múdrosťou. A múdrosť vás vedie k zmene postojov, rozhodnutí a následne konaní. Preto konajte tak, aby vaša duša i srdce boli v rovnováhe, harmónií, súlade. Viďte to tak, akoby sa vám otvárala nová cesta, dimenzia, ktorú síce ešte nemáte preskúmanú, ale cítite, viete že je to správne.

Hovorím k vám o tom preto, že teraz je čas. Čas pre tých, ktorí chcú a sú pripravení. Toto je čas, kedy samotný vesmír, Stvoriteľ, zosiela energie, veľmi silné, ktoré umožňujú a zároveň vedú ku konfrontáciám v tom najširšom i najužšom význame. Vo všetkých rovinách pre celú Matku Zem i jednotlivcov. Pre všetky bytosti žijúce na Matke Zemi. Vedú práve k uvedomeniu si všetkých možností, ale i dôsledkov z rozhodnutí a konaní.

Pozrite sa na všetko to čo sa deje okolo vás. V makrokozme i mikrokozme. V dianí na celej Matke Zemi i spoločnosti jednotlivých štátov i národov. Nie je to náhoda. Ako sa k tomu staviate? Čo hovorí vaše vnútro, srdce? Čo mocní vášho sveta? Kto a čo ovláda Matku Zem? Zamyslite sa, precíťte a uvedomte si svoje miesto, svoje možnosti, schopnosti i dôležitosť. Každá jedna bytosť. Ste bytosti lásky a vedzte, že to čo vysielate, ako žijete, čo robíte má nesmierny dosah na všetko a všetkých. Preto vedzte, že láska je najmocnejší nástroj ktorý existuje. Zameriavajte svoje srdce na kvality lásky, aby ste ich posilňovali, zosilňovali, napĺňali a pomáhali nimi samým sebe aj všetkým tým, ktorí potrebujú práve vás. Ja vám pri tom s láskou pomáham. Som na blízku a na pomoci. Ste svetielka, ktoré svietia a prežiarujú tmu. Posilňujete tak Matku Zem a tým, že neustávate, zušľachťujete ju, pomáhate a uzdravujete. Vedome i nevedome. Zámerne, či všeobecne.

Slúžte službou lásky, lebo tá je najušľachtilejšou službou ľudstvu i pre Matku Zem.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 1.4.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.