fbpx

Sila viery nech vám svieti na cestu – Posolstvo Márie Matky na apríl 2020

Milované deti svetla,

Témou vašich dní je pokora, zodpovednosť, spolupatričnosť, viera a úcta k životu.

Pre mnohých prišiel čas zúčtovania. Nech toto slovo vo vás nevyvoláva ale strach. Napriek všetkém je to čas milosti. Nie je to trest, ale výzva.  Kým ten čas je. Prečo? Pretože situácia na celej Matke Zemi je alarmujúca. Mnohí, dá sa povedať väčšina cez strach ešte viac priťahujú ešte väčšiu negatívnu energiu, ktorá zatiaľ na mnohých miestach víťazí. Ale verte, že nezvíťazí.

Pokora- je na uvedomenie si svojej zraniteľnosti, v mnohom „malosti“ ale zároveň dôležitosti. Cez pokoru si uvedomujte vďačnosť za všetko čo máte. A nie je toho málo. Každý váš dych vás zachováva pri živote. Každý pulz srdca vám ho predlžuje. A čas, ktorý máte je o uvedomení si v pokore práve hodnôt, ktoré vám život prináša.

Zodpovednosť – za seba, svoje myšlienky, slová, rozhodnutia i skutky. Ako ste zodpovední voči sebe i druhým? Rešpektujete to čo je pre blaho všetkých? Alebo mnohí v snahe zachrániť si seba, majetok atď. nehľadíte na následky? Prevezmite zodpovednosť za všetko čo robíte, ako žijete.

Spolupatričnosť – cez súcit a súcitnú lásku k sebe i okoliu ponúkajte pomoc. Preukazujte milosrdenstvo.Nie vždy skrývanie sa a myšlienok že vás sa to netýka, je správne. Vedzte, že všetko sa vás týka. Každého jednotlivca. Pretože Vesmírny zákon – ako hore tak i dolu, ako vo veľkom tak i v malom, ako vo vnútri tak i navonok sú vzájomne prepojené a previazané. To vo veľkom vidíte, že celá Matka Zem sa teraz potýka s rovnakým problémom. Vedie to cez kontinenty, štáty, národy, rodiny až po jednotlivcov – čo je to v malom. Vzájomnou spolupatričnosťou si môžete pomôcť najrozličnejším spôsobom. Ukážte ako sa dokážete  zomknúť a odložiť svoje ego v prospech druhých. Vedzte, že pokiaľ vy prestanete myslieť len na seba a otočíte svoj záujem aj o okolie bližšie či ďalšie, o to viacej sa vám to vráti. Pretože keď aj ostatní tak budú myslieť a konať, koľko ľudí práve vás zapojí do svojho okruhu záujmu a pomoci. Takže v konečnom dôsledku budete oveľa bohatší o pomoc, starostlivosť či záujem a nebudete problémom čeliť sami.

Viera – je dar. Týmto darom ste obdarovaní milovaní všetci. Len nie všetci ho prijímate a využívate. Cez tento dar viery, ktorý súvisí s dôverou a nádejou vám pomôže v láske, dôvere a nádeji prekonať ťažké životné situácie a práve s vierou hľadieť vpred. Nie v beznádeji a strachu, ktorý vás môže veľmi silne zvierať až premôcť. Sila viery nech vám svieti na cestu.

Cez uvedomenie si všetkých súvislostí, úcta k životu je základné merítko fungovania života na Matke Zemi ako takého. Pretože bez nej by ste boli neživá, umelo vyrobená vec. Ale vy ste bytosti svetla a lásky, ako aj všetky bytosti žijúce na Matke Zemi. Pre mnohých je tento čas skúškou nielen viery, ale aj dôležitosti života ako takého. Hodnôt ktorým doteraz veril, ktorým žil, stotožňoval sa. Zamyslite sa a prehodnoťte váš zmysel života. Svoje postoje, svoje poslanie ako ľudskej bytosti, svoje postavenie v rodine, spoločnosti, ale aj vo vzťahu k Matke Zemi i celému Vesmíru, Stvorenstu.

Zastavte sa a vzhliadnite na seba v pokore, zodpovednosti, spolupatričnosti, viere i úcte.

Ste ľudské bytosti, ktoré sú hodné toho, aby tu žili, vzájomne sa nezničili, ale práve naopak vytvorili spoločným úsilím tzv. „raj“, teda taký život na Matke Zemi, ktorý bude v súlade so všetkým čo prospieva  všetkým a vo všetkom na rozvoj, mier, harmóniu. Nech sa vám to zdá akokoľvek, čas milosti je stále tu. Verte, že nikdy nie ste sami a v láske ste chránení. Otvorte svoje srde láske i pomoci.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté v 21.3.2020

Ilustračné foto, autor Mgr.Jana Bálintová: mandala „Dar milosrdenstva a súcitu, milosti a odpustenia“ – maľovaná na skle

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.