fbpx

Sila nie je o boji, ale o láske, ktorá tvorí… – Posolstvo Márie Matky na október 2016

Milované deti svetla,

Uplynulý mesiac bol pre vás veľmi náročný. Prešli ste bránou rovnodennosti, ktorá vás posunula do nového vesmírneho diania. Nové energie sa ukotvujú ako na Matke Zemi, tak aj vo vás. Prešli ste určitou školou, lekciami poznaní, ktoré sa teraz realizujú vo vašom živote. Prijmite to s láskou, ktorá vám vo vašich srdciach otvára cesty. Cesty k sebe samým, druhým, svetu. Nová doba, nový čas, nové energie, akokoľvek to nazvete je obdobie, ktoré prináša zmeny. Zmeny na všetkých úrovniach. Energetických, vibračných, duchovných a v neposlednom rade fyzických. Môžete vnímať rôzne zmenené stavy vedomia i pociťovať rôzny fyzický nekomfort. Buďte ale trpezlivý a láskavý k sebe samým. Potrebujete čas práve na ukotvenie nových energií, ktorý prináša aj nov na začiatku mesiaca. Buďte v pokoji, rovnováhe, súznení, doprajte si oddych a čas na seba. Máte na to právo v každom ohľade. Potom vykročte vpred, posilnený a pripravený na ďalšie úlohy ktoré ste si v živote zadali.

Nezabúdajte že nie ste na to sami a preto vás v láske nabádam, aby ste si verili a verili aj v silu Stvoriteľa, Vesmíru, Boha, ktorý nad vami bdie, chráni vás a pomáha rovnako ako ja. V nekonečnej a bezpodmienečnej láske.

Nevzdávajte sa ani neklesajte na duchu pokiaľ máte v živote ťažkosti. Je to cesta, proces, možnosti, ktorými v živote prechádzate, učíte sa.

Práve teraz máte veľké možnosti na zmenu, pretože aj vesmírne okolnosti sú tomu naklonené. Nebojte sa a s smelo v sile vykročte bez strachu vpred. Vpred k svetlu, láske, poznaniu. Čaká na vás nekonečná krása, láska a hojnosť. Uverte.

Sila nie je o boji, sila je o láske, ktorá svojou mocou tvorí a mení. Preto tvorte, meňte svoje životy k dobrému a v úcte a pokore ďakujte všetkému čo sa vám dostáva. Rozmnožíte tak energiu lásky, ktorá sa vám vráti v tom čo budete potrebovať.

Ja som pri tom s vami a neustále nad vami bdiem, ochraňujem a s Energiou milujúcej láskavosti vás pohládzam.

Buďte verní sami sebe, stojte v pravde ako stĺp svetla, ktorý je ukotvený v Matke Zemi a zároveň v nebesiach.

Milujem vás.

A tak to je.

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 30.9.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.