fbpx

S úctou a pokorou dávajte lásku – Posolstvo Márie Matky na september 2016

Milované deti svetla,

Volám vás dnes na sklonku leta do náruče lásky. Lásky liečivej, ochrannej,  nekonečne milujúcej. Oddajte sa prúdu lásky ktorá je okolo vás i vo vás.

Usadnite, stíšte sa, počúvajte a vnímajte tlkot svojho srdca ktoré vedno spolu tlčú s mojou Energiou milujúcej láskavosti. Nechajte pretekať cez celé vaše telo túto energiu nekonečnej lásky a pokoja. Aspoň chvíľku sa stíšte a nacíťte.

Pochopte, že cítiť, vnímať, počúvať i vidieť je vašou možnosťou i darom fyzických tiel ktorými disponujete. Máte toho ale oveľa viac. Uvedomte si svoje dary, všetko čo môžete používať pre seba a čím môžete slúžiť či pomáhať druhým i Matke Zemi. Nie sú to len prostriedky. Je to váš osobný vklad. Vklad vašej energie, vašej lásky, poznania, všetkých vašich schopností. Preto ich rozvíjajte neúnavne, pretože vám pomáhajú a pomôžu na vašej ceste životom i ďalej.

S úctou a pokorou nakladajte so svojim životom. S úctou a pokorou dávajte lásku všetkému stvorenstvu na nebi i na zemi. S láskavosťou prijímajte výzvy života i každého dňa. Nechmúrte sa a naplňte svoje srdce láskou, ktorá zaspieva tú najkrajšiu pieseň. Chráňte sa pred zámernou manipuláciou, ktorá vás uvedie do falošných ilúzií o sebe i svete.  Nemárnite čas posudzovaním či odsudzovaním seba či druhých. Ochudobňujete tak silu svojho ducha.

S pevnosťou skaly stojte pevne na svojich nohách v pravde a spravodlivosti, aby vás neodvial falošný vietor. Vaše srdce je ale spoľahlivý barometer, ktoré presne vie a cíti. Počúvajte ho a správne sa v láske budete rozhodovať.

Ste deťmi lásky, preto láska je to, čo k vám najsilnejšie prehovára.

Držte sa lásky vo svetle pravdy a v úcte ju prejavujte. Ja som pri tom neustále pri vás.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.8.2016

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.