fbpx

S láskou naberajte vodu do svojich dlaní – Posolstvo Márie Matky na február 2017

Milované deti svetla.

Vítajte ráno každý deň, lebo nové ráno a nový deň sú symbolom i doslovným významom nového začiatku. Uvedomte si, že každý deň je iný a každý deň môžete začať inak, v inom.

Vstávajte s piesňou chvály na perách. S radosťou v srdci a pokojom v duši. Tak naplníte energiu svojho bytia harmóniou, ktorá je základom zdaru.

Neoslabujte sa negatívnymi myšlienkami, pretože tie vám pohltia pokoj a mier.

Vysielajte energiu lásky zo svojich sŕdc všetkým bytostiam žijúcim na Matke Zemi. Známym i neznámym i všetkému stvorenstvu.

Pite vodu ktorá obsahuje lásku. Vneste ju tam svojimi rukami i silou myšlienok cez srdce.

Vlievajte, lejte a napĺňajte moria, rieky, potoky, pramene, studne živou vodou, pomocou ktorej ozdravejú. Keď každý prispejete svojou čiastkou, ozdravie celá Matka Zem. Tak ako stromy si odovzdávajú informácie, múdrosť, tak aj voda cez svoju vodivú silu a programy ktoré do nej vložíte, zmení bolesť vody na krásnu, čistú, jasnú a zdravú vibráciu.

Toto je dôležitá úloha pre ľudstvo. Voda, bez ktorej by ste neboli schopní života na Matke Zemi volá, prosí o pomoc. Jej znečistenie je veľké a jej pitné zásoby sa ničia. Uvedomte si, že voda je vzácnejšia ako akýkoľvek drahý šperk a pritom ňou tak plytváte a nedôstojne s ňou narábate. Jej krehká štruktúra je nežná ako kvet. Jej vôňa láka všetky zvieratá. Príroda s ňou žije v harmónií. A čo ľudia???

Vysielam preto k vám túto prosbu, ako naliehavé volanie. Zastavte sa a s láskou od teraz naberajte vodu do svojich dlaní. Uvedomte si, že pre Matku Zem je kvapka vody ako pre vás  kvapka krvi.

S vďačnosťou  ju naberajte a pite. Nech je vám na zdravie i požehnanie. Vodou žijete i oživujete. Vodou sa čistíte i polievate plody Matky Zeme. Je to kolobeh života i umierania pre život. Majte ju v úcte pre jej nenahraditeľnosť a nakladajte zodpovedne s jej bohatstvom.

Nech cez vaše ústa prechádza každá kvapka ako med, ako nektár, ako láska. Tak vaše vnútro, vaše  telo i váš život bude zdravý a sladký.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.1.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.