fbpx

S čistým srdcom hlásajte pravdu svetla – Novoročné posolstvo 2014 – Mária Matka

Moje milované deti,

Prichádza nový rok aj keď v inom čase, pretože máte iné počítanie, pre vás však zatiaľ smerodajné v ktorom sa riadite časom. Mnohí už viete, že čas je len relatívny a počítanie času ako takého nemá význam, pretože ste veční. Preto to tak aj berte. Nie  nezodpovedne, ale s vedomím že všetko je možné. Preto keďže je všetko možné, nevynímajúc tmu, /nie vo význame zla, len druhého pólu, pozn. autorky/ máte možnosť voľby. Tvoríte to, čo chcete. Čomu veríte, za čím idete, čomu sa venujete, kam smerujete a koľko energie tomu dáte. Všetko závisí len na vás. My vám v tom veľmi radi a s láskou ako vaši duchovní sprievodcovia pomôžeme. Vo vašich zámeroch, snahách, túžbach, potrebách. Len ich definujte, vyslovte, vyžiarte s prosbou o pomoc a vďakou za ňu.

Vysielajte okolo seba svetlo. Pretože to zase rozžiari väčší priestor a tma bude ustupovať.

Vyčistite svoje myšlienky, srdce, úmysly od toho čo je pre vás škodlivé, negatívne, čo vám už neslúži.

Posilňujte sa vzájomne v láske, pokore porozumením, harmóniou a odpustením.

S čistým srdcom hlásajte pravdu svetla.

Nebojte sa a nestrachujte. Ste silní. Pretože ste deti svetla. Všetci. Len si to nechcete mnohí uvedomiť a uveriť tomu.

Rozsievajte okolo seba mier. Lásku. Súznenie. Dobro. Súcit. Chválospev.

Nech a rozoznie a rozozvučí vaše hrdlo i srdce v radosti.

Tancujte. Hýbte sa a rozvibrujete tak v sebe všetky bunky k oslave života a zdravia.

Tešte sa z každého dňa ktorý ste tu na Zemi, pretože je to dar za ktorý ďakujte a nereptajte, lebo toto ste si zvolili vy sami.

Zoberte do svojich dlaní lásku, vyžiarte ju a priehrštím rozdávajte. Naplní sa ňou tak celá zem i Vesmír. Zaleje sa ňou tak všetka bolesť ktorá skrásnie a vylieči sa.

Ozdobte sa krásou lásky, ktorá vám bude tryskať z očí.

Pohliadnite na seba očami lásky a prijmite sa takí akí ste so všetkým bez výčitiek, posudzovania, odsudzovania či hnevu. Milujte sa. Svoje telo, dušu, ducha. Tak ako Vás milujem ja – Mária Matka či Stvoriteľ. Nehynúcou, večnou láskou.

Tieto slová nech vám znejú v ušiach po celý rok i celý život. Pretože láska je to najväčšie a jediné čo vás tvorí, čo potrebujete a čo ste.

S láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 25.12.2013

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.