fbpx

Rozvíjajte svoje srdce ako kvet – Posolstvo Márie Matky na jún 2014

Moje milované deti slnka i hviezd,

Ja, Mária Matka prihováram sa ku vám v tomto čase lásky, kedy ste vedený i skúšaný vo vašom svetle.

Uvedomte si, že ste svetlo, ktoré vo vás žiari a nič a nikto ho nemôže zastaviť, utlmiť, poškodiť či pošpiniť ak sami vedome vytrváte v čistých zámeroch.

Predstavte si zlatý grál-čašu, z ktorej prýšti, strieka ako gejzírom láska. Zlaté prúdy Božskej lásky, ktorá sa na vás i Matku Zem vylieva, steká po vás i obaľuje  silou a vytvára zároveň ochranný štít. Kúpte sa v tejto najčistejšej energii lásky a lásky mojej Energie milujúcej láskavosti ktorá očisťuje, prečisťuje, osvetľuje a transformuje čokoľvek do nej vložíte. Je na sile vašej viery, ochote poznania i smerujúcich čistoty myšlienok čo vytvárate.

Ste ľudia, bytosti, žijúce v tele, ktoré každodennými povinnosťami či starosťami zapĺňate svoj priestor. Vystúpte i vstúpte zároveň z nich do sveta svetla, kde všetko má svoj iný rozmer. Rozmer pochopenia, lásky, súcitu, poznania. Rozvíjajte svoje srdce ako kvet, ktorý svojou krásou oblažuje oko i ducha. Pre seba i druhých. Ľudia radi uzrú za ním usmiatu tvár a rozžiarené srdce. Radujte sa a radosťou napĺňajte  svoju čašu srdca po okraj, lebo radosťou a plnosťou života ktorý sa vám ponúka odnímete svoje trápenie i muky. Radosťou pomôžete šíriť zase len radosť. A kde je radosť, je vnútorný pokoj, harmónia a mier. A kde je mier, tam nie je boj. Bojom mier nenastolíte, ale pokorou, pokojom, pochopením a láskyplným srdcom. Nech sa vám stane podľa vašej viery.

Milujem vás nekonečnou láskou a prosím vás, vytrvajte vo svetle pravdy, ktorou je láska. Nedajte sa stiahnuť ani zmiasť. Odovzdajte a odpustite v láske vaše strachy, bloky, bolesti, trápenia. Ste každý bunkou Stvoriteľovej lásky. S jej kvalitou, poznaním i krásou. Preto ju rozvíjajte, zušľachťujte a dávajte ďalej. A aj ja vám v  tom rada pomôžem, keď budete chcieť. Je nádherné, ako vaše srdcia žiaria novým poznaním a ako sa rozpína vaša sila, energia lásky. Vytrvajte a pokračujte.

S láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 28.5.2014

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.