fbpx

Prišiel čas slobody v láske a lásky v slobode – Posolstvo Márie Matky na máj 2018

Milované deti svetla,

Prišiel čas slobody v láske a lásky v slobode. Prišiel duch slobody, ktorý vás volá, aby ste sa ho nadýchli. Dýchajte vedome do svojich pľúc energiu slobody, pretože tá -sloboda vás očistí, uvoľní a posilní na vašej ceste životom rozhodovať sa i konať v slobode a zodpovednosti.

Uvedomte si, že vy ste tí, ktorí sa rozhodujú a konajú. Vy ste tí, ktorí máte slobodnú vôľu a preto je na vás či ju využívate, alebo sa necháte ovládať a manipulovať druhými. Je čas milovaní. Je čas si už nielen spomenúť kto ste, ale v láske a slobode naplniť a napĺňať svoj život vedome tým čím chcete. Znovu hovorím, vy ste tí, ktorí svoj život budujete a žijete. Nikto ho za vás nežije. Len vy sami za seba. Preto k životu tak pristupujte. Ako k svojmu, tak aj k životom druhých ľudí i všetkých bytostí žijúcich na Matke Zemi. Tak ako je vaša sloboda výsostným právom vás samých, rovnako je aj každého iného. Samozrejme s plnou zodpovednosťou. Preto nevstupujte do životov iných s vlastnými predstavami o ich životoch, pretože ani o svojich životoch ju mnohí nemáte. Venujte sa životu svojmu. K druhým len s láskou pristupujte, ponúknite svoju radu či pomoc a ostatné nechajte na nich.

Mnohí ste príliš ustráchaní, uponáhľaní a preberáte zodpovednosť  druhých na svoje plecia. Tak si zaťažujete život, svoje zdravie i vnútornú pohodu tým čo vám nepatrí. Uvoľnite si tieto okovy uvedomením, porozumením a prepustením cudzieho jarma.

Ste krásne bytosti svetla. Žiarte svojim jedinečným svetlom ktoré  ste a pre ktoré ste boli stvorení. Napĺňajte práve v túto dobu svoj život jasom duše i slnka. Dýchajte hlboko vôňu kvitnúcich stromov, kvetov, lesa. Očisťujte sa vodou a nabíjajte silou prírody, Matky Zeme, ktoré vám dáva vždy dostatok prostriedkov k životu. Každý deň. Ďakujte za to s láskou a pokorou.

Uvedomte si, že tu a teraz je váš život darom preto, aby ste sem, na Matku Zem priniesli svetlo, radosť, lásku cez všetko poznanie, ktoré v súčasnom živote žijete. Vážte si život. Všetok život na Matke Zemi.

Skrášľujte a pozdvihujte svoje myšlienky, pretože tie vám vylúdia úsmev na perách a v srdci nehu i radosť. Tým sa napĺňajte.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 29.4.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.