fbpx

Prijmite svoju nevinnosť – Posolstvo Márie Matky na november 2022

Milované deti svetla,

Viete prečo ste deti svetla? Zrodili ste sa ako božská iskra lásky, ktorá vyšla z tmy, aby ožiarila a rozsvietila ju. Bola viditeľná, rozpoznateľná a každá svojou kvalitou iná. Preto jedinečná a neopakovateľná. Teraz ste ako ľudská bytosť. So svojim špecifickými výrazom, postavou, povahou, darmi a významom. V dokonalosti. S právami i zodpovednosťou priniesť seba do života a prispieť k rozvoju seba, sveta, Matky Zeme.

Takto na seba pozerajte.

Preto je dôležité pohliadať na seba ako celistvú bytosť. So všetkým čo vo vás je. To svetlé i temné, tmavé. A všetko to v sebe milovať a prijať ako svoju súčasť. Prijať svoju nevinnosť. Lebo vina vzniká z pocitu oddelenosti, nedostatku lásky, pochopenia, súcitu. Vina ničí lásku, čím vzniká priepasť vo vnútri vás samých. Čo poznáte ako posudzovanie, odsudzovanie, kritizovanie, nedostatočnosť, manipulácia…

Poznaním, prijatím a transformovaním týchto kvalít ilúzií ega sa pretvoria na láskavosť, pochopenie, uznanie, úctu, rovnocennosť…

Preto nie odsúdením, ale prijatím svojej temnej stránky prijmete naspäť svoju nevinnosť. A cez nevinnosť uvidíte svoju hodnotu, ktorú prinášate do svojho života i života druhých. V plnom potenciáli. Práca s temnotou nie je práca s tmou, či negativitou.

Je to proces sebapoznania, ku ktorému je treba mať ochotu, vyvinúť vnútornú odvahu, urobiť konkrétne kroky, aby sa výsledok dostavil.

Pretvorte svoje života zo života v tieni na život vo svetle. Práve teraz. Práve dnes. Svetlo je nositeľom a ukazovateľom cesty. Cesty Lásky.

Zapáľte si sviečku a chvíľu hľaďte do jej plameňa. Urobte tak po tme a vnímajte, ako ďaleko jej plameň svieti. Čo všetko ste schopní vidieť vo svojom okolí len z plameňa jednej sviečky. Následne to preneste do svojho srdca. Ako ďaleko sa šíri váš plameň lásky zo srdca? A skúmajte to. Vždy ho môžete vedome a cielene rozdúchať tak, ako sa rozhodnete.

Sila vášho svetla, plameňa lásky je vo vašich rukách a vašej zodpovednosti.

Môj plameň Energie milujúcej láskavosti keď o to požiadate vám ho vždy s láskou pomôže posilniť.

Plaňte plameňom lásky, lebo ten posilní nielen vás, ale pomôže zalievať láskou celú Matku Zem.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté 1.11.2022 Jankou Ďurajkovou – Bálintovou duchovnou cestou

Ilustračné foto, autor Jana Ďurajková – Bálintová:  energetická pečať „Energia miujúcej láskavosti Márie Matky“  maľba na sklo, autorská tvorba, Mgr. Jana Ďurajková – Bálintová.

Ďalších 111 posolstiev Lásky si môžete prečítať v knihe ODKAZ RUŽE – 111 posolstiev Lásky Márie Matky ktorej som autorkou a od 1.11.-11.11.2022 pri príležitosti 1.výročia vydania knihy ju mám pre vás vo „VÝROČNEJ CENE“ v troch variantoch.

Viac info aj s možnosťou objednania tu:

Kniha Odkaz Ruže – 111 posolstiev Lásky Márie Matky

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Ďurajková. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Pridajte sa do uzatvorenej facebookovej skupiny Mystérium Života i Smrti, kde nájdete bezpečný priestor na zdieľanie, inšpiráciu a osobný rozvoj.

Ďakujem že sledujete a podporujete moju tvorbu, blog a vedomú cestu životom.
Rada zodpoviem vaše otázky a poradím.  NAPÍŠTE MI 
Želám Vám veľa síl i radosti v týchto časoch a posielam energiu lásky.