fbpx

Prijmite dar posvätnej lásky i milosti – vianočné posolstvo Márie Matky 2021

Milované deti svetla,

Na sklonku tohto dňa i tohto roku sa zastavte. Pohliadnite späť.

Koľkým ľuďom ste priniesli radosť, vylúdili úsmev na tvári už len tým že ste to vy? Koľkým ľuďom ste otvorili srdiečko a vniesli krásu do bežného dňa?

Jednému? Či sto? Čo je viac? Číslo neznamená ani viac ani menej. Je to počet, ktorý nemá výpovednú hodnotu. Výpovednú hodnotu má to, do akej hĺbky ste sa dotkli duše človeka. A je jedno či jedného, či sto. Nič nie je viac, ani menej.

Hodnota spočíva v podstate. Hĺbke. Pravde. Sile lásky do nej vloženej. Tá sa počíta. Nie počty.

Preto aj tak nahliadajte na všetko čo robíte. Na kvalitu, hĺbku. A to ostatné do života vám bude pridané. Hojnosť, zabezpečenie, prosperita i duchovné dary, ktoré vám pomôžu to v živote napĺňať. Len sa otvorte, roztvorte krídla. Rozviňte si pred sebou koberec ako cestu a choďte vo svetle a pravde. Úprimnosti srdca, so zámerom pre dobro. Úctu i vzájomné pochopenie a rovnocennosť.

Toto sú atribúty, ktorými podporíte seba, Matku Zem i v životoch ľudí mier. Harmóniu. Šťastie. Pokoj.

Preto aj dnes stojte v pokoji duše, mysle i tela a vďačnosti za život, dary i požehnanie, ktoré ku vám prichádza, ktoré vás posväcuje.

Prijmite dar posvätnej lásky i milosti, ktorá vám cez pokoru otvára náruč. Táto náruč je plná moje Energie milujúcej láskavosti, lebo je to náruč matky. Ale i Otca, v rovnocennosti, ktorá vás nielen chráni, ale posilňuje, podporuje a zároveň v slobode necháva kráčať životom.

Verte, že nikdy nie ste sami. Nikdy ste neboli sami a ani nebudete. Pretože vek v ktorom žijete je o spolupráci, spolutvorení a vzájomnej pomoci a súdržnosti. Všetkých so všetkými. Ako hore, tak i dole. Ako na nebi, tak i na zemi. Ako vo veľkom, tak i v malom. Ako vonku, tak i vo vnútri. Všetko vo všetkom. Tak to funguje. Preto ste si všetci vzájomne bratmi i sestrami. Bytosťami spojenými svetlom a láskou.

Nech je vaše srdce, ucho i oko otvorené pre toto poznanie. Uvedomení si jeho hĺbky, ale hlavne ho žite. V úcte ku všetkým a v prvom rade sami k sebe. Tam to začína. Tak ako prvým lúčom svetla vzniká život, z jednej bunky povstane život, s prvým nádychom sa život prejaví, aj pre vás je to na uvedomenie si zázraku života, aby vo vás vyvolával posvätnú úctu  i vďačnosť.

Vypovedzte si teraz v tichu svojho srdca, za čo ste vďační. A prečo. Čo vám to prinieslo. Čo by bolo, keby ste to nemali. A zistíte, že práve tie „bežné“ veci sú vám vzácne. Ako každý deň. Ako každé otvorenie očí do nového dňa. A pohľad na svojich blízkych, deti, rodičov, partnerov, priateľov. Keď precítite vo svojom srdci to puto človek a k človeku, to je to najviac. TO JE ŽIVOT.

Preto si ho vážte, chráňte, napĺňajte a radujte sa. Tak ako teraz.

A tak to je. S nekonečnou láskou

Mária Matka

Energetická pečať Márie Matky EML

 

Posolstvo prijaté 12.12.2021 Jankou Bálintovou duchovnou cestou

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová:  energetická pečať “Energia milujúcej láskavosti Márie Matky“  maľba na sklo, autorská tvorba, Mgr. Jana Bálintová

Viac o Energii milujúcej láskavosti tu… Viac o Škole Márie Matky tu…

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Pridajte sa do uzatvorenej facebookovej skupiny Svetlo Ženy s Jankou, kde nájdete bezpečný priestor na zdieľanie, inšpiráciu.

Ďakujem že sledujete a podporujete moju tvorbu, blog a vedomú cestu životom.
Rada zodpoviem vaše otázky a poradím.  NAPÍŠTE MI 
Želám Vám veľa síl i radosti v týchto časoch a posielam energiu lásky.