fbpx

Prichádza rok SPOLU-PRÁCE, SPOLU-TVORENIA – Posolstvo Márie Matky na január 2018

Milované deti svetla,

Prichádzam k vám na začiatku vášho nového roku, ktorý môžeme nazvať rokom „SPOLUPRÁCE“.

Má veľa rovín. Nejde len o „jednoduchú“ spoluprácu medzi dvoma či viac  ľuďmi.

Ide o spolu-prácu, spolu-tvorenie.

Uvedomte si, že ste súčasťou celku. Každý svojimi darmi sa pričiňujete jeho fungovaniu. Preto spolupráca je v tomto ohľade nevyhnutná. V rovnocennosti, úcte, porozumení a akceptácií si navzájom pomáhajte, s láskou na seba pozerajte a v hlbokej úcte oceňujte jedinečnosť. Svoju i druhých. Len tak spolupráca prinesie to správne ovocie. Ovocie ako požehnanie pre vás i ostatných. V teple lásky, ktorá svojim jasom žiari.

Tvoríte svojimi myšlienkami, emóciami, skutkami. Nech sú vaše myšlienky vždy spojené s porozumením a láskou. Emócie s pravdivosťou a úprimnosťou. A nech sú vaše skutky spojené s pokorou a záujmom pre dobro všetkých zúčastnených. K tomu vám napomáhajú synchronicity, teda situácie, ktoré vnímate či zažívate. Venujte im pozornosť, pretože tieto udalosti vám ukazujú správnosť vašej cesty. Cesty duš, cesty svetla, cesty lásky.

Vnímajte dobro okolo seba. Nielen nespokojnosť, obavy, strachy, bolesti. Venujte svoj čas, svoje srdce dobru. Novým nápadom, novým víziám, novým cestám, ktoré vás obohatia o poznanie, skúsenosť. Tým napomáhate nielen svojmu rozvoju, ale celému ľudstvu i Matke Zemi, pretože tak sa obnovujú, oživujú a vzrastajú vibrácie nového vedomia. A to v kolektívnom vedomí ľudstva i vo všetkých rovinách Matky Zeme.

Na jednej strane sa vraciate k pôvodným, teraz pre vás k „dávno zabudnutým“ informáciám, poznaniam, na druhej strane vytvárate svojou kreativitou a tvorivosťou nové. Ste každý jeden jedinečná, neopakovateľná bytosť s absolútne jedinečným vyžarovaním, úlohou a poslaním. Nie ste nikým zastupiteľný. Nikto nič nemôže urobiť a zažiť presne rovnako to čo a ako vy. Každý máte svoj originálny genofond, svoje danosti a dary.

Preto každý máte svoje schopnosti využiť na obohatenie a rozvoj nielen seba, ale aj druhých a Matku Zem. Preto je spolu-práca, spolu-tvorenie atribútom, ktorý je dôležitý, aby ste ho pochopili v mnohých rovinách.

Ja vám s nekonečnou láskou a trpezlivosťou neustále som na pomoci a svojou energiou milujúcej láskavosti vám pohládzam srdiečka i duše. Žiarte moji milovaní v svojich životoch ako svetielka, od ktorých sa rozožnú ďalšie. V láske, úcte, porozumení i pokore. Tak posilníte energiu lásky na Matke Zemi, v Matke Zemi i celom priestore vesmíru.

Nech vaše duše plápolajú ako vlajka mieru, aby sa rozhostil aj v nepokojných miestach.

Nech sila viery  prinesie pokoj, bezpečie a radosť nielen do vášho života, do života všetkých bytostí žijúcich na matke Zemi, ale aj do života celej planéty Matky Zeme.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 2.1.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.