fbpx

Prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní – Posolstvo Márie Matky na december 2019

Milované deti svetla,

prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní, životov.

To svetlo vás bude sprevádzať nielen cez dni slnovratu ktoré sa blížia, ale cez všetky dni cez ktoré si budete vedomí samých seba, svojej lásky a svetla ktorým ste a s ktorým sa spojíte vo svojej podstate.

Toto je moje milované deti naozaj veľmi dôležitý a krásny čas, preto sa upokojte, prestaňte ponáhľať, sústreďte sa na to podstatné a vnímajte krásu toho čo prichádza.

To svetlo nie je o sviečkach ktoré si zapaľujete aj keď si to symbolicky privolávate, ale to čo je dôležité je, aby ste rozdúchali a zapálili svetlo cez vašu dušu vo vašom srdci. Ako?

Nadýchnite sa, predstavte si žiarivý lúč svetla ktorý vychádza z neba, vdýchnite ho cez temeno hlavy a dychom ho veďte a nechajte prísť až do srdca. Tam ho nechajte pôsobiť, akoby rásť, napĺňať ho až bude úplne plné, celá oblasť vášho hrudníka a pri výdychu toto svetlo vysielajte cez srdcovú čakru von okolo seba do priestoru. Tam naplní najprv celú vašu auru a následne priestor v ktorom sa budete nachádzať. Toto svetlo vám vytvára zároveň ochranu, ale tiež ním pomáhate čistiť, energetizovať a posilňovať láskou všetko čo je okolo vás i vo vás.

Táto prúdiaca energia lásky z „neba“ vás spája s pradávnou múdrosťou i poznaním. Napojením sa na tento prúd vám pomáha zároveň sa ukotvovať v Kristovskej energii ktorá k vám prúdi v silných erupciách svetla. Preto sa vedome na túto energiu napájajte, z nej čerpajte, uzdravujte a zároveň pomáhajte sebe či druhým.

Posolstvo lásky ktoré je obsahom prichádzajúcich sviatočných dní nech vo vás umocňuje jasnosť, čistotu, pochopenie, súcit , odpustenie i milosrdenstvo.

Milovaní, skúste pochopiť, že to čo prichádza, je zároveň už vo vás, lebo ste toho súčasťou. Preto to vedome prijmite, spojte sa s tým, ukotvite to a žite. Žite život lásky, v plnosti  múdrosti, poznania, slobode a zodpovednosti.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté v 26.11.2019

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.