fbpx

Prichádza čas milosti a pokoja – Posolstvo Márie Matky na december 2018

Milované deti svetla,

Prichádza čas milosti a pokoja. Ponorte sa do vnútra svojho srdca a počúvajte ticho, ktoré z neho vychádza. To ticho, pokoj a mier, nech sa rozhostí v celom vašom živote a bytí. Potom ho rozdávajte ďalej.

Nebuďte smutní, ale radostní. Nebuďte skormútení, stratení a ustrašení, ale veselí, duchaplní a nadšení, pretože takých miluje svet. Tí posilňujú slabších. Tí rozdávajú cez seba svetlo. Motivujú, učia a odovzávajú tým sami seba.

Nie vo falošnej  pretvárke či ilúzií stavajte svoj každodenný život, deň, ale v pravde a svetle ho tvorte. Ste preto tu a teraz. Aby ste sa vymanili z tmy klamu do svetla pravdy. A tou je láska. Láska vo všetkých jej podobách, formách, druhoch. Koľko ich poznáte? Koľko z nich dokážete pomenovať, pochopiť a hlavne precítiť a potom v živote žiť, realizovať?

Zamysleli ste sa niekedy čo naozaj lásku vytvára? A akú lásku? Preto sa v tom tichu ponorte do svojho vnútra a počúvajte svoj hlas srdca. Odpútaní od myšlienok, problémov všedného dňa. Práve v čase ktorý prichádza, máte možnosť viac ako inokedy toto všetko zistiť. O sebe, pre seba, pre svoje tu a teraz i budúcnosť. Čo pochopíte a teraz vytvoríte, to vás bude čakať. Ak neurobíte nič, čo vás má počkať? Čo realizovať, uskutočniť? Nebude mať čo. Nebude to to, čo by ste chceli.

Preto si milovaní uvedomte, že každá vaša myšlienka, pocit, emócia, slovo, rozhodnutie a čin je všetko, čím si budujete svoj život, svoju budúcnosť. A čo pre to urobíte je na vás. Minulosť nezmeníte, ale to čo je od teraz, áno.

Prihováram sa k vám moje najsmelšie deti svetla, aby ste si uvedomili, že všetko je zároveň cesta. V konečnom dôsledku nič nie je dobré či zlé. Je to tak, ako si to zvolíte. Môžete len jednoduchšie či zložitejšie prechádzať etapami vášho života, ale netrpte! Vedzte, že preto ste sem vo väčšine prípadov neprišli. Ste láska a svetlo a to je najvyššia vibrácia ktorou vás Stvoriteľ stvoril. Všetko ďalšie je postupný zostup či vzostup. Je to už na vás a našej spoločnej možnej ceste, ktorou vás budem sprevádzať keď budete chcieť.

Venujte čas svojej duši svojmu telu, svojmu životu. Pomenujte si to čo chcete a čo už nie. Vytýčte si ciele, cestu, spolupracovníkov, blízkych s ktorými chcete ďalej kráčať. Máte teraz jedinečný priestor pre zmenu a ukotvenie toho nového vo vašom živote.

Kto, čo je viac vo tvojom živote ako ty? Milovaná bytosť? Sama si odpovedz a podľa toho sa rozhoduj a konaj. V plnom vedomí, slobode, pokore, s láskou i zodpovednosťou.

Nech vás milosť, pokoj a láska sprevádza na každom kroku.

A tak sa staň.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  27.11.2018

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom