fbpx

Prežívajte dni v radosti – Posolstvo Márie Matky na júl 2020

Milované deti svetla,

Prežívajte dni v radosti, lebo tak naplníte touto energiou srdce. Svieťte ako to slnko, ktoré v svojom jase a sile vysiela svetlo na Matku Zem. Vy ste tí, ktorí to svetlo potom roznášate, dávate a obohacujete ostatných. To svetlo je láska. Tým svetlom ste vy, preto aj vy ste láska. Je to akoby rovnaká frekvencia ktorou sa nesie láska, teda svetlo, svetom.

Objavte v sebe krásu svetla. Je množstvo odtieňov farieb ktoré vnímate očami a ktoré sú zároveň vibráciami farebného spektra. Tie zachytáva vaša energetická podstata a zároveň na to reaguje vaše telo, intuícia, nálady, proste prežívanie života. Všetko je stvorené z určitej hustoty energie, ktorá vibruje určitou frekvenciou a tá sa zároveň prejavuje určitým svetelným – farebný spektrom a ešte aj určitým prejavom zvuku. Keby ste toto všetko dokázali vnímať a vidieť súčasne, videli a počuli by ste koncert farieb, tónov a energii.

Preto je dôležité si nielen uvedomovať rozmanitosť všetkého čo je okolo vás, ale aj vo vás, lebo to rovnako sa týka každej ľudskej bytosti. To čo vyžarujete, to druhý vníma, cíti, určitým spôsobom vidí na vašom výraze, správaní, reakciách, spôsobe myslenia konania, proste spôsobe života. Je to jednoduché, ale zároveň zložité. Závisí to od uhla pohľadu.

Radosť je práve téma dnešných dní pre vás, nakoľko jej žijete málo. Ste ponorení do strachu, neistoty, smútku, dezilúzie. Preto radosť je jedna z dôležitých rovín prežívania emócií, ktorá navedie ľudskú bytosť na frekvenčnú úroveň, ktorá dáva životu ľahkosť, vnímanie krásy, konania dobra a ďalších pozitívnych aspektov, ktoré vyúsťujú do nielen slova „láska“. Pocit radosti vám vylúdi úsmev na tvári, spokojnosť, teplo pri srdci, atď. Pohrajte sa vo svojich predstavách s touto témou a sami objavte to čo vám radosť nielen prináša, ale čo pri nej cítite. Neodsúďte to slovami ako hlúposť, niečo nepodstatné alebo to zbagatelizujete. Radosť je naozaj až stav, v ktorom keď zotrváte, nastolíte v sebe cez tú radosť, mier, zmierenie, harmóniu, pokoru, úctu a vďačnosť. Radosť je súčasťou všetkých týchto kvalít.

Preto nech sa vše srdce nestrachuje, ale napĺňa radosťou, ktorá vás povedie každým krokom, dňom, rokom vpred k vnútornému pokoju, naplneniu.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté 1.7.2020

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová:  „Slnečná mandala“ – maľba na skle, autor Mgr.Jana Bálintová

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.