fbpx

Prebúdzajte svoje srdce každé ráno piesňou, lebo tak rozozvučíte svoju dušu krásou a láskou – Posolstvo Márie Matky na august 2017

Milované deti svetla,

Prichádzam k vám v tieto nádherné dni, kedy slniečko má vysokú aktivitu nielen žiarenia, ale aj vysielania transformačných informácií.

Zamerajte svoju pozornosť práve k oblohe, Slnku. Vedome dýchajte, nasávajte, prepájajte sa s jeho  monumentálnou  a životodarnou silou.

Zavrite oči počas poludnia, pri východe či západe slnka ich naširoko otvore a zahľaďte sa akoby za jeho obzor. Otvorte svoje srdce, dušu, svoje čakry, roztvorte ruky, rozkročte sa a zhlboka dýchajte.  Dýchate celým povrchom tela, do každej vašej bunky. Poproste o silu, zdravie, informácie a s láskou, vďakou i pokorou prijímate. Preciťujte ako prechádzate eónmi vekov, časov i priestorov súbežne a zároveň  ste tu a teraz. Ako je všetko vo vás a vy vo všetkom. Len to nechajte vo vašom vedomí znieť. Nehodnoťte to, neposudzujte, nerozmýšľajte nad obsahom. Cíťte a uvedomujte si to. Svoj potenciál, svoje možnosti, svoju multidimenzionálnosť. Robte tak čo najčastejšie, aby ste mohli a vedeli zaznamenať, či pozorovať vo vás zmeny.

Toto obdobie, tento čas,  je nielen obzvlášť dôležitý, ale aj potrebný. Pokiaľ budete svedomito na sebe pracovať a to nielen týmto  spomínaným spôsobom, vaše vedomie  sa bude schopné otvoriť a otvárať oveľa rýchlejšie do vysokých vibračných rovín. Kto cíti, nech tak koná.

Tieto dni sú aj veľmi očistné, pokiaľ si dovolíte oprostiť sa od vecí, ktoré vám už neslúžia, či nepatria. Odovzdajte to bez bázne a strachu Slnku, Matke Zemi či Mne, alebo iným vašim duchovným sprievodcom, ktorých všetci pri sebe máte.

Prebúdzajte svoje srdce každé ráno piesňou, lebo tak rozozvučíte svoju dušu krásou a láskou, ktorá je všade, pretože je vo vás.

Pokropte si ruky vodou, nie slzami, pokiaľ nie sú slzami radosti, pretože tak v sebe prebudíte život v kráse a láske.

Otvorte svoje telo do zdravia novými myšlienkami, myslením, pretože tie sú silou, ktorá zmení vaše zaužívané vzorce.

Teraz je príležitosť, teraz je čas, teraz si ty, tu, pre seba. Využi milovaný, milovaná všetky možnosti ktoré sa ti ponúkajú, pretože máš šancu na veľké zmeny a posuny v tvojom živote. Nezabudni, že nikdy  nie ste sami. Ja som vždy pripravená vám s Energiou milujúcej láskavosti  kedykoľvek pomôcť. Stačí ma osloviť, zavolať či požiadať.

Vaša vôľa je základ vášho chcenia i konania.

Milujem vás nekonečnou láskou.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.7.2017

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.