fbpx

PRAVÉ ŽENSTVÍ

Pravé ženství je ženství, které je vedeno Bohem – Zdrojem.
Žena, pravá žena je ta, která si je vědoma sebe, svého ženství a své pravé hodnoty. Je to žena, která nese plamen Marie Magdaleny, je to plamen posvátného ženství.
Žena, která souzní, s přírodou s Bohem je si vědoma svého duchovního dvojplamene, je si vědoma Boha – Bohyně v sobě. Ona je otevřena zázraku tvoření stvoření a skrze ni, její energii, která je všeprostupující láskou je schopna tuto svoji energii vysílat i do okolí. Ona je.
Pravé ženství je ochota a schopnost ženy být vedena svým vnitřním učitelem, svým vedením, intuicí a moudrostí v sobě. Je to láska poznání, které ono ženství vyzařuje a skrze ni proudí. Pravá žena je vedena touto svojí moudrostí a všeprostupující láskou.
Žena je přijímající, oddávající, chápající VĚDOMOU BYTOSTÍ.
Ve spojení s mužem ona stává se jeho druhou duchovní polovinou, kdy při spojení čaker jinové a jangové energie tyto polarity v jedno splynou. Je to souznění, je to jednota, jeden celek. Pravé ženství je sjednocení polarit s mužem a jeho nastolení v lásce, v Bohu. Jde o shluk elektronů, kladný i záporný náboj, kdy tyto utvoří jednotný náboj jdoucí k Bohu a vrací se zpět. Z hlediska Matrixu je tato dokonalá souhra duší i těl dokonalá rezonance, dokonalé splynutí v jednotě.
Žena, která si je vědoma sama sebe přijímá v tomto duálním světě své temné i světlé stránky bez posuzování a rozlišování těchto pólů. Ona je všepřijímající.
Pravé ženství, to je sdíleníJe to souhra vedena Bohem – Zdrojem v jednotě a harmonii. Při tomto sdílení jsou vedeny vibrace z vyššího světa do naší dimenze a v rovnováze vedeny ke společnému cíly. Při sdílení, vždy jde o rovnováhu si jinové polarity zvyšují svoje vibrace a jdou společně k Bohu – zdroji.
Žena Bohyně ví a zná svoji moudrost. Ona je celistvá, vědoma si všech svých archetypů a tyto nepopírá. Ona ví o dvojplameni, o tom, že jin a jang v rovnováze je a skrze muže je možno dosáhnout spojení s božstvím, především ona nalezla už Božství v sobě.Při spojení s mužem, který je jejím partnerem nesoucím posvátný plamen mužství Jeshua ona toto propojení vnímá i na hlubších úrovních a ve všech rovinách.
Skrze ženu rodí se. Co rodí a zrodí se, to svobodná vůle pravé ženy. Pokud žena svoje tužby , tvořivost nepraktikuje, ona nenaplněna se cítí a potom i její partner nespokojenost její zrcadlí. Aby žena PRAVOU ŽENOU byla, je třeba ctít svoji ženskou stránku, uctívat sama sebe jako Bohyni, tvůrkyni svého života. Ona propojena je se svým Božstvím, se svým vnitřním Bohem-Bohyní v jednotě a v harmonii.
Žena je jinová energie, která vystupuje na povrch. Ona má obě polarity v sobě, však jang je uvnitř ní. Muž je jangová energie, uvnitř něj je jinová energie, vystupující je jangová. Při spojení tvoří tyto energie propojení, harmonický celek.
Pravá žena našla spojení sama se sebou, s Božstvím v ní a takto vedena ona přistupuje sama k sobě i k ostatním
S láskou Tanetu.
© Tanetu 2011