fbpx

Posolstvo Márie Matky na júl 2013

Milované deti svetla,

ste ako lupene ruží čo kvitnú v túto dobu. Každý iný a predsa rovnaký.

Prišiel nový mesiac. Počúvajte ho srdcom.

Nastali zmeny, otvorili sa nové možnosti, hranice vášho vnímania. Nastal nový čas. Vážte, ako s ním naložíte. Naplňte si srdce láskou. Očistite od strachu, ktorý vás zraňuje.

Milujte seba samých, aby ste mohli svoje vnútorné svetlo rozdávať ďalej.

Ja Som Mária Matka a toto vám hovorím:

„Položte si ruku na srdce. Vnímajte jeho vibrácie, farbu, zvuk. Túto ozvenu si zapamätajte. Je to kód vašej duše. Potom kedykoľvek si naň spomeniete, vybavíte si ho, nastane okamžité vaše prepojenie. Naučte sa podľa toho rozhodovať, pracovať, žiť.“

Láskou  sa vnímajte a  svoj život rozžiarite dobrom.

Máte veľa pomocníkov, ktorí pri vás stoja tak ako ja. Milujem vás nekonečnou a bezpodmienečnou láskou. Vojdite pod môj ochranný plášť lásky Energie milujúcej láskavosti, ktorou vás zahŕňam a posilňujem.

Moji milovaní, nemajte strach. Vypustite ho, lebo vás brzdí. Brzdí na ceste za svetlom. Odovzdajte ho všetok mne, Vesmíru, Stvoriteľovi, Matke Zemi, pretože vás ťahá od vašej cesty, úlohy. Nepotrebujete ho. Je ako čierny balvan, ktorý vám zväzuje vnútro a bráni vzlietnuť.

Vaša úloha pokračuje v šírení svetla. Svetlo je láska. Je čas, aby ste vašou láskou slúžili a pomáhali. Je na vás, čo si vyberiete. Strach či lásku.

Mnohé sa slnovratom i splnom zmenilo. Veľa vecí sa uzavrelo a ďalšie otvorilo. Vplyvom energií  prestalo mnohé fungovať. Nečudujte sa preto čo sa môže diať vo vašich životoch. Buďte bdelí a otvorení.  Je to tak dobre. Nemajte obavy. Učíte sa vnímať po novom a nové. Pripustite to s láskou. Podeľte sa o svoje zážitky, poznanie, skúsenosti s vašimi blízkymi, rodinou, tých čo máte radi, blízkymi dušami. Zdieľajte to spolu a posilňujte sa navzájom. Nie ste sami. Spoločne pracujte pre dobro Zeme a ľudstva. Vy sami pri tom naberiete obrovské množstvo energie, sily. Akýmkoľvek spôsobom vykonané dobro , každou modlitbou či vyslanou vďakou  pomáhate všetkým a všetkému. Pokračujte a vytrvajte.

Žehnám vám láskou.

Ja Som Mária Matka

prostredníctvom Janky Bálintovej 2.7.2013

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.