fbpx

Posolstvo Márie Matky na február 2013

Milované deti svetla,

Nerozmýšľajte o strachu v strachu.

Strach plodí strach.

Láska lásku.

Rozmýšľajte v plnosti bytia. V hojnosti života.

     Tento mesiac je mesiacom zimy. Mnohí ste v nižšej energetickej sile, ale táto sila vo vás drieme a prebudí sa prichádzajúcou jarou a silou slnka. Niektorí ste tvoriví a toto obdobie vám vyhovuje. Každý podľa svojho nastavenia. Práve v tomto období je dôležité aktivovať sa silou svetla, pretože vás viac podporí a pomôže vo všetkom čo robíte.

     Mnohí žijete v strachu z toho čo zažívate, čo bude, žijete v neistotách. Strach a temnota sa vkráda do vašich životov. Zmeňte to!

     Predstavte si žiarivý kruh točiaci sa vysokou rýchlosťou, ktorý je naplnený bielym svetlom. Toto svetlo pulzuje ako keď hodíte kameň do vody. Z jeho stredu vystupuje svetlo ako fontána. Do tohto samotného stredu vložte, hoďte s dôverou všetky vaše strachy, obavy, ktoré vás ťažia, s ktorými si neviete poradiť. Toto svetlo ich vtiahne dnu, pretaví do žiarivosti a svojou silou lásky ktorou vibruje, ich v sústredných zväčšujúcich sa kruhoch vyšle do vonkajšieho kruhu, ktorá tvorí akoby obruč.  Jeho transformujúcou rotáciou tieto starosti, strachy úplne stratia na sile.  Očistíte si tak vaše myšlienky strachu a úplne ich minimalizujete či odstránite.

     Keď chcete posilniť myšlienky tvorenia, lásky, krásy, hojnosti, predstavte si ten kruh rovnako s tým rozdielom, že tieto vaše myšlienky ktoré vložíte do tohto svetla zvyšujú svoju vibráciu, zväčšujú svoju silu a energia mojej lásky ich ešte viac nabije a pomôže zhmotniť.

Všetko vkladajte do svetla. Sila svetla lásky má moc zmeniť všetko. Je to o vás, o vašom rozhodnutí, čo chcete tvoriť.

Moja láska vás stále pohládza a zahaľuje svojou súcitnosťou. Precíťte ju.

Ste v bezpečí mojej náruče. Pomôžem vám prekonať nástrahy života. Nebojte sa!

Počúvajte svoje vnútro, srdce,  čo vám hovorí.

Prekonajte strach láskou, vnášajte ju do každého okamihu svojho života a on skrásnie.

Ste nádherné bytosti svetla.

Milujem Vás.

Mária Matka prostredníctvom Janky Bálintovej 2.2.2013

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.